Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

O nas

ROC jest liderem na rynku doradztwa w zakresie globalnego zarządzania kapitałem ludzkim - SAP Human Capital Management (HCM).

 

na wwww

 

Operując na całym świecie, ROC ma konsultantów, którzy pracują na wszystkich kontynentach i wnoszą do projektów swoje innowacyjne podejście, pomagając naszym klientom rozwiązywać ich problemy biznesowe w zakresie HR i zarządzania talentami. Oryginalnie założona w 1998 r., ROC zatrudnia dzisiaj ponad 300 pracowników na całym świecie, całkowicie oddanych HCM. Les Hayman, prezes ROC, a wcześniej członek rady nadzorczej SAP AG, i cały zarząd są osobowościami wysoce doświadczonymi w obszarze HCM i SAP.

Konsultanci ROC mają unikalne podejście do SAP HCM, gdyż łączą swoje doświadczenie biznesowe z głęboką znajomością platformy SAP. Wraz z pakietem Praktyk Specjalistycznych (Specialist Practices), obejmującym czas pracy i płace (Time & Pay), zarządzanie talentami (Talent Management), usługi współdzielone (Shared Services), analitykę (Analytics), transformację biznesu (Business Transformation), rozwiązania portalowe (Portal Solutions) i wsparcie globalne (Global Support), ROC ma wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i dostarczaniu rozwiązań w szerokim zakresie funkcji HR i modeli usług. Nasza wiedza rozciąga się daleko poza SAP HCM i obejmuje również produkty partnerskie, które pozwalają rozszerzać rozwiązania SAP i uzyskiwać jeszcze większe korzyści z inwestycji. Jesteśmy dumni z naszego zespołu oddanych konsultantów. Nasi ludzie są skoncentrowani i dynamiczni, doskonali w łączeniu doświadczenia w przemyśle i solidnej wiedzy technicznej. Pracujący na całym świecie, są zdolni dostarczyć pełnego, globalnego wsparcia połączonego ze zrozumieniem specyfiki lokalnej. Aby dowiedzieć się więcej o programie partnerstwa ROC, prosimy o kontakt pod adresem partnerprogramme@roc-group.com.