Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Zmiana nazwy spółki ROC Polska Sp. z o.o.

Wróć

2018-07-04

UWAGA! Informujemy, że z dniem 04.07.2018 r. uległa zmianie nazwa firmy ROC Polska Sp. z o.o.

Aktualne dane:

Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o.

ul. Unruga 36/7

81-188 Gdynia

phone: +48 58 351 444 40

fax: +48 58 350 88 40

Zalaris Consulting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni: ul. Unruga 36/7, 81-188 Gdynia, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, KRS 0000288231, NIP 588-224-12-04, REGON 220482425,  kapitał zakładowy: 100.000 PLN w całości opłacony.

Informujemy, że zgodnie z przepisami prawa, zmiana nazwy spółki, nie wywołuje skutku  w postaci zmiany  podmiotu, który nadal jest stroną zawartych dotychczas umów i zobowiązań