Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

ANALIZA AKTUALIZACJI SUCCESSFACTORS B1711 IV KWARTAŁ 2017 (CZĘŚĆ 1)

Wróć

2017-11-28 — Shane Williams, Stephanie Perks

Nadchodzą zimowe miesiące (dla tych z nas, którzy żyją na półkuli północnej), lecz gdy jedni dają się wciągnąć w magię świąt, ja sam nie chcę mieć z tym nic wspólnego aż do grudnia. Zamiast tego zamierzam zwinąć się w kłębek przed kominkiem i przyjrzeć wszystkim nowym pracom rozwojowym wydanym przez SAP SuccessFactors na IV kwartał 2017 r. Zważywszy na to, że wprowadzono 263 zmiany (131 z nich jest stosowanych powszechnie) nie ma ich aż tak wiele, jak w ostatnim wydaniu, jednak wystarczająco dużo do przyswojenia.

Najciekawsze modyfikacje z tego kwartału dotyczą nowych strategii w zakresie ochrony prywatności danych i zachowania danych, co zyska rozgłos począwszy od tego wydania i będzie nadal poważnym tematem w 2018 r. z uwagi na nowe rozporządzenie RODO (omówione szczegółowo na naszych blogach). Wciąż kładziony jest również nacisk na udoskonalone funkcje zarządzania konfiguracją systemu i usprawnienia procesów zachodzących w modułach.

W pierwszym poście z naszego cyklu Stephanie Perks, konsultant w firmie ROC, sprawdza, co nowa poprawka rozwiązania Employee Central oferuje klientom SuccessFactors oraz co warto wiedzieć. Wprowadzono ważne rozwinięcie dla wiadomości e-mail związanych z procesami workflow, rozszerzoną lokalizację dla mniejszych krajów oraz dodatkowe rozszerzenie dla Przeglądu struktury firmy i nowe funkcje Zarządzania stanowiskami.

W posty zamieszczane na blogu wkładane jest ogromne zaangażowanie zespołu, dlatego składam osobiste podziękowania zespołowi ds. HCM Cloud, który poświęcił czas na ich przygotowanie. Mamy nadzieję, że uznasz je za przydatne i pouczające. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Należy pamiętać, że środowiska testowe SuccessFactors zostały zaktualizowane 3 listopada 2017r., instancje produktywne zaś zostaną zaktualizowane 2 grudnia 2017r.

SAP SuccessFactors – przegląd IV kwartału 2017 r.

Autor: Stephanie Perks, konsultant ds. SAP SuccessFactors w firmie ROC

Nadchodzi jesień i temperatura zaczyna spadać, a my możemy ogrzać się dzięki najnowszym aktualizacjom, które w IV kwartale 2017r. wprowadzono do Employee Central.

Workflow w ramach Employee Central.

Zacznijmy od jednego z najbardziej ekscytujących udoskonaleń w tym kwartale, które podnosi komfort użytkowania Employee Central – powiadomienia
o niestandardowym workflow w Employee Central. Poprzednim ograniczeniem doświadczanym wspólnie przez klientów były teksty powiadomień generowane przez procesy workflow, w których treść i dostępne pola były ograniczone.
Ta aktualizacja wnosi radykalną poprawę, gdyż dzięki niej klienci mogą teraz:

  • definiować szablon wiadomości e-mail dla każdego kroku, czynności i odbiorcy workflow,
  • wskazywać, czy wiadomość e-mail ma być wysyłana dla każdego kroku, czynności i odbiorcy workflow, 
  • definiować teksty powiadomień w bardziej elastyczny sposób, co pozwala na dodawanie dalszej treści.

Jeśli zostanie włączone generowanie dokumentów i zostaną skonfigurowane prawidłowe odwzorowania dla obowiązkowych pól szablonu, będzie można skonfigurować różne szablony zgodnie ze scenariuszem workflow, np. jeden szablon dla nowego procesu rozpoczynającego, drugi – dla czasu zatwierdzenia itd. Szablon można następnie przypisać na różnych poziomach zgodnie z procesem. Dzięki temu można uzyskać bardziej adekwatne powiadomienia e-mail dla użytkownika zgodne z realizowanym procesem, co ma niezliczone zalety!

update 1 obrazek 1

Co więcej, firma SAP ulepszyła funkcjonalność administratora w zakresie oczekujących zatwierdzeń. Użytkownicy mogą teraz dodatkowo używać kodów na potrzeby wykonywania wyszukiwań na ekranie „Moje żądania workflow”,
w odróżnieniu od wcześniejszej możliwości wyszukiwania wyłącznie według obiektu.

update 1 obrazek 2

 

Ochrona i prywatność danych

Europejczycy zostali poinformowani o tym, że Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) zacznie obowiązywać z dniem 25 maja 2018 r., zapewniając międzynarodową zgodność z przepisami w zakresie ochrony danych, jednak co to oznacza w przypadku Employee Central? Gotowość produktu, rzecz jasna!
Oto niektóre z kluczowych ulepszeń, na które mogą liczyć użytkownicy Employee Central:

  • Zapis zmian do logu w przypadku poprawek wprowadzanych do danych osobowych, takich jak imię
  • Zapis do logu z dostępem do odczytu, zapewniający możliwość tworzenia raportów dotyczących wrażliwych danych osobowych, np. orientacji seksualnej
  • Informacje o osobie, której dane dotyczą ułatwiające sporządzanie raportów na temat danych użytkownika
  • Czyszczenie danych obsługujące konfigurację zachowania danych i trwałe czyszczenie danych
  • Blokowanie danych ograniczające dostęp do danych historycznych, oraz
  • Zgodność oferująca możliwość zachowania zgodności z wnioskiem kandydata.

Przegląd struktury organizacyjnej

Chociaż omawialiśmy zalety nowego przeglądu struktury organizacyjnej we wcześniejszych blogach, kolejną dobrą wiadomością jest to, że w tym kwartale mamy dodatkowe ulepszenie!

Wprawdzie przegląd zapewnia wizualną reprezentację struktury organizacyjnej, którą można potem przekształcać na różne sposoby, to jednak wciąż istniało ograniczenie w zakresie relacji typu element nadrzędny-podrzędny w strukturze. Już nie! Teraz (pod warunkiem, że użytkownik ma ważne uprawnienia oparte na rolach), elementy podrzędne można utworzyć bezpośrednio w przeglądzie struktury firmy za pomocą panelu bocznego.

obraz 3

Funkcje zarządzania stanowiskami

W zarządzaniu stanowiskami również dokonano w tym kwartale kilka znaczących udoskonaleń. Po pierwsze, zasada synchronizacji informacji o stanowisku do funkcji (Pos2Jobinfo) jest jedną z najkorzystniejszych i najczęściej wdrażanych reguł,
z których chętnie korzystają klienci Centrum pracownika, ponieważ zapewnia,
że niektóre zmiany wprowadzone w stanowisku są natychmiast aktualizowane
w rekordzie pracownika. Jeśli jednak filtr firmy został nieprawidłowo uwzględniony
w konfiguracji reguły, zasada synchronizacji przestaje działać - i nie wiadomo od razu, dlaczego. W korzystnej aktualizacji wyświetlany jest teraz komunikat o aktualizacji wskazujący na błąd, dzięki czemu można go szybko zidentyfikować
i usunąć.

Co więcej, klienci często twierdzili, że nie chcą, aby każdy jeden użytkownik mógł wybrać opcję "Dezaktywuj stanowisko" po wypowiedzeniu umowy z pracownikiem, gdyż było to sprzeczne z ich procesem biznesowym. Teraz można ustawić przy globalnym polu, czy to pole ma zostać ukryte.

Zarządzanie czasem pracy i nieobecnościami

Funkcja zarządzania czasem pracy i nieobecnościami w SAP SuccessFactors stale się rozwija i udoskonala, przy czym ten kwartał nie stanowi wyjątku. Analizując najpierw arkusz czasu pracy – ilekroć wcześniej użytkownicy wprowadzali poprawki do arkusza czasu pracy po jego zatwierdzeniu, występował błąd, gdyż w przeciwnym razie poprawki by zniknęły. Teraz, aby zachować te zmiany wprowadzono nowy status zatwierdzenia „Odrzucony”.

W najnowszym wydaniu poznaliśmy Kolektory czasu. Dzięki tej aktualizacji dokonano ulepszenia dla administratorów, którzy mogą teraz wyświetlać kolektor czasu w zależności od rekordu pracownika, w środowisku administratora danych
o czasie.

obrazek4

Dodatkowo administratorzy mogą zaoszczędzić czas, korzystając z nowej funkcji wyszukiwania konfiguracji czasu. Ta funkcja pozwala uprawnionemu użytkownikowi na wyszukiwanie obiektów skonfigurowanych w czasie, takich jak Typ czasu, Profil rejestrowania czasu lub Harmonogram pracy i wyszukuje powiązanych z tymi obiektami pracowników.

obrazek6

Inne godne uwagi aktualizacje czasu obejmują możliwość uwzględnienia przyszłych wniosków o nieobecność w kalkulacji wypłaty na konto czasu pracy, a także możliwość ulepszenia reguł biznesowych za pomocą pól kluczowych, takich jak liczba godzin pracy lub liczba dni przypadająca na okres. Istnieje również opcja uzyskania bardziej szczegółowych komunikatów o błędach dotyczących końca okresu czasu pracy i przetwarzania, co niewątpliwie przyniesie korzyści zarówno klientom, jak i konsultantom.

Rozliczanie listy płac w Centrum pracownika

Klienci używający funkcji Rozliczania listy płac w Centrum pracownika odnieśli niedawno korzyść z wprowadzenia nowego kafelka listy płac na stronie głównej,
w sekcji „Wykonanie zadań związanych z rozliczaniem listy płac”.
Tutaj administratorzy rozliczania listy płac mieli możliwość realizacji kolejnych zadań, takich jak dołączanie dodatkowych danych podatkowych do nowego pracownika. W tym kwartale widoczne są dwa dalsze wydarzenia dodane do tego kafelka, opcja modyfikowania danych adresowych oraz wypowiedzenie umowy
z pracownikiem. Administrator rozliczania listy płac może teraz użyć tego kafelka
w celu wykonania powyższych czynności, podczas gdy wcześniej musiały one czekać na administratora HR, potencjalnie opóźniając przebieg płatności. Wszystkie te zadania związane z rozliczaniem listy płac są dostępne w nowym, intuicyjnym interfejsie użytkownika zaprojektowanym specjalnie pod kątem zadań płacowych, dzięki czemu klient może skonfigurować wymagane kombinacje.

Co więcej, centrum sterowania rozliczaniem listy płac oferuje teraz użytkownikom możliwość zarządzania płatnościami poza cyklem.

Jest to przydatne przy wszelkich wymaganych płatnościach na żądanie.


Świadczenia USA

Najważniejszą aktualizacją jest tutaj możliwość weryfikacji workflow dla koszyka świadczeń dodatkowych. A to z kolei oznacza, że gdy użytkownik zarejestruje się na wybrane świadczenia dodatkowe i naciśnie przycisk Prześlij; system będzie mógł zainicjować workflow pod kątem zatwierdzenia lub odrzucenia. Inna, kluczowa aktualizacja dla zasiłków również dotyczy procesu nowego pracownika.
Po przesłaniu nowego zatrudnienia do systemu pracownik będzie mieć dostęp do okna Rejestracji umożliwiający mu dostęp do wybranych świadczeń. Gdy pracownik rejestruje się na zasiłek opiekuńczy podczas rejestracji ubezpieczeniowej, system może teraz sprawdzić, czy kwalifikuje się on do otrzymania pomocy.

Lokalizacje Employee Central

SAP SuccessFactors kontynuuje globalną ekspansję i wsparcie firm na całym świecie, poszerzając wpływy na lokalizacje działów technicznych. Kraje, dla których rozszerzono dane podstawowe w tym kwartale to Islandia, Łotwa, Litwa, Estonia i Luksemburg. Dzięki nim użytkownicy mogą teraz wprowadzać dane w polach specyficznych dla swojego kraju, dotyczących krajowego identyfikatora, informacji globalnych, danych adresowych, informacji o funkcji itp. SAP nadal monitoruje
i opracowuje te pola dla innych krajów i w ich przypadku użytkownicy dostrzegą kilka mniejszych aktualizacji, takich jak brazylijskie zmiany prawne w polach Informacje o funkcji lub nowy format płatności IBAN dla klientów z Białorusi,
by wymienić tylko kilka.

ROC Systems Consulting Ltd jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 03538201. Siedziba firmy została zarejestrowana pod adresem: 62 Wilson Street, Londyn, Anglia, EC2A 2BU. 

Treść niniejszego dokumentu jest chroniona prawem autorskim © ROC Systems Consulting Ltd 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.