Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

SAP SuccessFactors – przegląd IV kwartału 2017 r. Część 2

Wróć

2017-11-28 — HCM Cloud Team, James Clough, Stephen Hammond

Kontynuując temat recenzji autorstwa Stephanie Perks dotyczący Employee Central, Rozliczenia listy płac i Rejestracji czasu w wydaniu Q4 2017 r., przyjrzymy się teraz tematom dotyczącym integracji oraz Centrum obsługi EC.

Na początku, James Clough, architekt rozwiązań HCM w firmie ROC, przygląda się nowym opcjom integracji i dostępnym zmianom; w całym ERP, S/4 HANA i rozwiązaniom zewnętrznym, a także zmianom obejmującym funkcjonalnośćContingent Workforce.

Następnie Stephen Hammond, konsultant w firmie ROC, oprowadza nas po aktualizacjach Centrum obsługi w Employee Central, koncentrując się na zwiększeniu adaptacji aplikacji Ask HR poprzez jej przybliżenie i ułatwienie użytkowania.

Zachęcam do przeczytania artykułu.

Należy pamiętać, że instancje testowe SuccessFactors zostały zaktualizowane 3. listopada 2017 r., zaś instancje produktywne zostaną zaktualizowane 2. grudnia 2017 r.

SAP SuccessFactors – przegląd IV kwartału 2017 

1. Integracja z SAP SuccessFactors.

2. Centrum obsługi ds. Employee Central.

 

1.  Integracja z SAP SuccessFactors

Autor: James Clough, architekt rozwiązań HCM w firmie ROC, S/4HANA Human Resources

Obecnie dodano wyłącznie w rozwiązaniu w chmurze:

 • Zatwierdzanie arkuszy czasu pracy bezpośrednio ze skrzynki odbiorczej (My Inbox) celem zapewnienia centralnego miejsca dla zatwierdzeń
 • Wielu pracowników nie ma dostępu do komputera na co dzień; przełożeni liniowi lub kierownicy projektów mogą uzyskać upoważnienie do wypełniania za nich arkuszy czasu pracy.
 • Publiczne interfejsy API do wymiany danych pracownika, dostępności
  i arkusza czasu pracy.

 

Wyłącznie lokalnie 1709:

 • Obsługa wielu kontraktów w ramach funkcjonalności Global Asignments, przeniesieniami krajowymi lub równoczesnym zatrudnianiem usprawni działania partnerów biznesowych.

 

Pracownicy kontraktowi (Contingent Workforce)

 • Dzięki ciągłej znaczącej rozbudowie rozwiązania można teraz zdefiniować pola specyficzne dla kraju dla pracowników kontraktowych w Job Info za pomocą konfiguracji biznesowej. Dodatkowo w tym samym portlecie zapewniona jest obsługa reguł biznesowych.
 • SSO dla JAM uwglęgnia teraz także pracowników kontraktowych
 • Uproszczono proces zatrudniania przy korzystaniu z opcji „Dodanie pracownika kontraktowego” poprzez propagację daty rozpoczęcia zlecenia, począwszy od daty zatrudnienia.
 • Dwa pola zlecenia roboczego są teraz opcjonalne: ID oraz nazwa właściciela.

 

Integracja Employee Central z pakietem SAP SuccessFactors HCM

 • Informacje o płatnościach (Payment Info) wspierają teraz mapowania dla wszystkich krajów, aby umożliwić przechowywanie informacji o płatnościach zgromadzonych podczas wdrażania pracownika (w module Onboarding) w Employee Central.
 • Mapowania dostępne w Offboardingu dopuszczają teraz wiele typów rekordów, takich jak osobne numery telefonu – domowy i służbowy.

Interfejsy API Employee Central, importów i konfiguracji biznesowej

 • UI dla obsługi importu danych pracownika został zmieniony, jak pokazano poniżej. Jego obsługa jest prostsza i szybsza, należy jednak zauważyć, że w tej chwili istnieje kilka ograniczeń dotyczących podstawowego importu danych.

obraz2.1

 • Szablony zapisu do pliku również są bardziej elastyczne i pozwalają na wybieranie dostępnych pól.
 • Klienci powinni mieć teraz możliwość całościowego konfigurowania modelu danych za pomocą interfejsu użytkownika konfiguracji biznesowej. Aktywowano też teraz opcję Działanie HRIS, Wyświetlanie wglądu, Niestandardowy filtr oraz Filtr grupy dynamicznej.

Klienci powinni mieć teraz możliwość całościowego konfigurowania modelu danych za pomocą interfejsu Konfiguracji Biznesowej. Opcje HRIS Action, View template, Custom filter oraz Daynamic Group filter zostały dodane.

Integracja EC z ERP

 • Widzieliśmy już ulepszenia z ostatniego kwartału (1708), gdzie podczas migracji z systemu SAP ERP HCM do EC w przypadku zakończonych
  i długoterminowych nieobecności można utworzyć rekord zastępczy, począwszy od daty zatrudnienia. Teraz obsługiwane są również procesy związane zGlobal Asignment, Równoczesnym zatrudnieniem (Concurrent Employment)
  i Transferem międzynarodowym (International Transfer). Ten dodatkowy rekord zdarzeń umożliwia utworzenie prawidłowej daty zatrudnienia zanim zostanie odłączona podczas migracji danych.
 • W przypadku migracji / integracji danych organizacyjnych możliwe jest teraz równoległe wykonywanie zadań wsadowych (batch job)
 • Pojawiła się nowa przykładowa replikacja danych pracownika EC do systemu ERP
 • Można teraz ograniczać replikację danych w rozwijalnych polach
  i komunikatach, używając uprawnień RBP.

Integracje

 • Zaktualizowano szablony integracji EC -> Fieldglass, aby uprościć formaty plików poprzez dostosowanie pól, które obejmują: jednostkę biznesową, MPK, podmiot prawny, lokalizację, użytkownika i funkcję.
 • Wymiana rozliczeń listy płac EC -> NGA dopuszcza obecnie lokalne pola
  z większości rekordów EC oraz kilka innych rozszerzeń do pól w celu obsługi przetwarzania listy płac.
 • LMS -> SAP Finance obejmuje teraz bezpośrednie przypisanie rodzaju
  i kodu rozliczenia.
 • Centrum ds. integracji dodało funkcję stronicowania umożliwiającą przejście bezpośrednio do rekordu danych celem lepszej selekcji.

2.  Employee Central Service Center

Autor: Stephen Hammond, konsultant w firmie ROC

Employee Central Service Center jest dość nowym dodatkiem do pakietu SAP SuccessFactors. Tym, którzy go nie znają wyjaśnię, że jest to rozwiązanie do obsługi w obszarze HR obejmującym funkcjonalność wsparcia pracowników dostępną w SAP Hybris Cloud for Customer wraz z rozwiązaniem Portalu wdrożonym w SAP Cloud, znanym jako „Ask HR”. Te elementy integrują się z SAP SuccessFactors Employee Central celem zapewnienia ujednoliconego rozwiązania do wsparcia pracownika.

Aktualizacja Q4 zawiera niewiele rozszerzeń w zakresieService Center, a wszystkie z nich mają na celu zwiększenie adaptacji i użyteczności aplikacji Ask HR poprzez jej przybliżenie i uproszczenie użytkowania.

Pierwsza zmiana wydaje się być nieznaczna, ale może mieć duży wpływ na użytkowników: teraz możesz zmienić nazwę aplikacji obszaru roboczego dla pracowników z domyślnej „Ask HR”. To naprawdę pomaga użytkownikom, którzy przechodzą na rozwiązanie SAP SuccessFactors z innych narzędzi pomocy technicznej – możesz teraz zachować tę samą nazwę, co poprzedni system, ułatwiając pracownikom uzyskanie potrzebnej pomocy.

Po drugie, strona przeglądu zgłoszeń, którą widzą pracownicy po znalezieniu się w Centrum obsługi, zyskała pewne ulepszenia. Wcześniej zgłoszenia były grupowane domyślnie według statusu cyklu życia, lecz teraz w standardowym wglądzie pojawią się zgłoszenia uporządkowane według daty ostatniej modyfikacji, co jest zazwyczaj bardziej przydatne i intuicyjne – bieżące zgłoszenia pojawią się na samej górze. Ponadto, zapewniono dodatkowy przycisk grupowania, który przełącza widok do poprzedniego grupowania - według statusu, tak więc pracownicy preferujący ten typ wglądu nadal mają do niego łatwy dostęp.

obrazek 23

Ulepszona została również prezentacja zgłoszeń poprzez dodanie nowych etykiet pól dla kategorii wsparcia i kategorii incydentów, dzięki czemu informacje te są lepiej widoczne. Obecnie używać można również niestandardowych statusów zgłoszeń zamiast standardowych statusów cyklu życia.

Wreszcie, globalny zasięg Employee Central Service Center zostanie rozszerzony poprzez dodanie kolejnych obsługiwanych języków. Są nimi:

 • Chiński (uproszczony)
 • Rumuński
 • Japoński
 • Fiński
 • Francuski (Kanadyjski)
 • Arabski
 • Portugalski (Brazylia)

ROC Systems Consulting Ltd jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 03538201. Siedziba firmy została zarejestrowana pod adresem: 62 Wilson Street, Londyn, Anglia, EC2A 2BU. 

Treść niniejszego dokumentu jest chroniona prawem autorskim © ROC Systems Consulting Ltd 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.