Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

ANALIZA AKTUALIZACJI SUCCESSFACTORS B1711 IV KWARTAŁ 2017 (CZĘŚĆ 3)

Wróć

2017-11-29 — James Clough

W trzecim poście z naszego cyklu recenzji aktualizacji dostępnych w wydaniu SuccessFactors
w IV kwartale 2017 r. James Clough, architekt rozwiązań w firmie ROC, analizuje zmiany wprowadzone w platformie i technologiach, które wspierają system SuccessFactors.

Nacisk kładziony jest na obiektach Centrum rozszerzeń i MDF, aktualizacjach do UX, narzędziach platformowych oraz API usług WebServices, a także ulepszonych funkcjach w samoobsługowym zarządzaniu SSO/użytkownikami z nadrzędnym tematem ochrony danych, co jest zgodne z resztą aktualizacji IV. kwartału.

Zachęcam do przeczytania artykułu, który można również wydrukować. 

Należy pamiętać, że środowiska testowe SuccessFactors zostały zaktualizowane 3 listopada 2017r., instancje produktywne zaś zostaną zaktualizowane 2 grudnia 2017r.

 

SAP SuccessFactors – przegląd IV kwartału 2017 r.

Platforma

Autor: James Clough, architekt rozwiązań w firmie ROC

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Już mniej niż 200 dni dzieli nas od terminu wprowadzenia Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). W maju 2018 roku firmy będą potrzebowały rozwiązań, aby zachować zgodność z przepisami. SuccessFactors ma plany dotyczące rejestrowania danych, ich audytu, czyszczenia, blokowania i uzgadniania, jednak w tym wydaniu dostępne są dwa elementy do przetestowania (w wersji beta).

 • Data Retention Time Management może powstrzymać dane przed czyszczeniem zanim zezwoli na to polityka.
 • Narzędzie DRM może aktywować administrator w celu obsługi żądań czyszczenia i zezwolenia na usunięcie tych żądań czyszczenia
  w Monitorze serwisowania.

Centrum rozszerzeń / MDF

 • Wcześniej, gdy dokonywano modyfikacji definicji w modelu danych MDF
  lub w ogólnym obiekcie, wymagane było później ręczne odświeżenie OData. Teraz, w celu odświeżenia automatycznie wyzwalane jest zadanie metadanych MDF OData.
 • Odrzucenie lub anulowanie procesu workflow sprawi, że rekord stanie się „oczekującą historią”, o którą może później zapytać administrator MDF OData.
 • Nowy eksport MDF dotyczyć będzie pewnych kwestii efektywności
  i skalowalności.
 • Aktywowanie opcji Centrum ds. rozszerzeń– obiekty ogólne poprzez uaktualnienia funkcji bez zastrzeżeń
 • Weryfikacja obiektów podrzędnych w celu zapewnienia spójności  modelu danych
 • W ramach zachowania zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) – Centrum ds. rozszerzeń i MDF zaimplementowały następujące funkcje w 1711:
 • Rozwiązanie legislacyjne dla konfiguracji typu obiektów MDF
 • Migracja RDP do nowego rozwiązania legislacyjnego dla konfiguracji typu obiektów MDF
 • Narzędzie do porównywania logów zmian
 • Dostęp do odczytu logu z poziomu wywołania API, w ramach eksportów oraz w interfejsie użytkownika
 • Powierzchnia dotyczyła komunikatów ostrzegawczych w Centrum ds. rozszerzeń.

Profil pracownika / profil osoby

Drobne ulepszenie w IV kwartale dotyczące układu edycji z licznymi poprawkami, począwszy od zwiększenia efektywności, usunięcie problemów interfejsu użytkownika i poprawionych już łączy.

Edytor profilu funkcji

System umożliwia teraz przypisywanie kompetencji ról w synchronizacji JPB
z JDM, jeśli ta sama nazwa zachowania została zdefiniowana pod różnymi kompetencjami, a nawet wyłączeni / nieaktywni użytkownicy są traktowani jako ważne kody funkcji.

Procesor reguł

 • Wymóg ochrony i prywatności danych można spełnić poprzez zezwolenie na ograniczenie użytkownikowi dostępu do wyświetlania potencjalnie wrażliwych danych w śledzeniu reguły.
 • Rozróżnienie użytkowników na tworzących śledzenie reguł i tych, którzy uzyskują dostęp do pliku logu
 • Trwałe czyszczenie ścieżek reguły poprzez usuwanie plików logu bez usuwania definicji śledzenia reguły
 • Użytkownik jest teraz również przypisany do ścieżek reguły, zatem można je filtrować.

upd1

Samoobsługowe zarządzanie SSO/użytkownikami

Narzędzie administracji zostało zaprojektowane w celu umożliwienia klientom zarządzania definicjami zaufania pomiędzy korporacyjnymi systemami IDP
i SuccessFactors, ale obejmuje ono również konfigurację innych systemów SAP
lub dostawców zewnętrznych.

upd2

 

Uprawnienia oparte na rolach

Można teraz zsynchronizować grupy workflow EC pomiędzy instancjami.

Narzędzia platformowe

 • Korzystając z synchronizacji instancji, będzie można użyć narzędzia porównawczego dla obiektów i definicji MDF.
 • Jest to nowa funkcja, która wyświetla Analizy użytkowania w celu pokazania liczby wyszukiwań według sesji.

upd3

UX

 • Aplikacje  można teraz osadzać w oknie wywołań SAP Fiori (FLP) w celu zapewnienia jednego punktu wprowadzania zarówno dla scenariuszy finansowych, jak i scenariuszy HR.

upd4

 • Strona główna Fiori udostępnia w tej chwili dodatkowe informacje dotyczące standardowych kafelków.
 • Podczas logowania po raz pierwszy wyświetli się potwierdzenie plików cookie w celu wsparcia (RODO).

upd5

 

 • Usprawnienia w śledzeniu przeglądarki oznaczają, że system sprawdzi, czy sesja naprawdę wygasła.
 • Okna dialogowe z błędami aplikacji mają teraz bezpośrednie łącze do artykułów w bazie wiedzy, aby pomóc w rozwiązaniu problemu.
 • SAP SuccessFactors i Thrive Global nawiązały współpracę, aby zapewnić szereg zasobów do wsparcia zdrowia i dobrego samopoczucia dzięki kafelkowi strony głównej. 1. część„Odłącz i naładuj” jest oferowana bezpłatnie wszystkim klientom Employee Central za pośrednictwem Centrum uaktualnień. Kafelek łączy się z prywatną sekcjąwitryny internetowej Thrive, na której można uzyskać dostęp do ankiet oraz innej lektury.

upd6

upd7

 • Mechanizm zapewniający rzetelność i poprawność metadanych ODate dla rozruchu serwera i po modyfikacjach modelu danych
 • W razie wykonywania długich zapytań udoskonalone stronicowanie redukuje duplikaty i straty rekordów dla niektórych encji.

ROC Systems Consulting Ltd jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 03538201. Siedziba firmy została zarejestrowana pod adresem: 62 Wilson Street, Londyn, Anglia, EC2A 2BU. 

Treść niniejszego dokumentu jest chroniona prawem autorskim © ROC Systems Consulting Ltd 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.