Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

SAP SuccessFactors – przegląd IV kwartału 2017 r. Część 3

Wróć

2017-11-29 — James Clough

W trzecim poście z naszego cyklu recenzji aktualizacji Q4 2017., James Clough, architekt rozwiązań w firmie ROC, analizuje zmiany wprowadzone w platformie i technologiach, które wspierają system SuccessFactors.

Nacisk kładziony jest na obiektach Centrum rozszerzeń i MDF, aktualizacjach do UX, narzędziach platformowych oraz API usług WebServices, a także ulepszonych funkcjach w samoobsługowym zarządzaniu SSO/użytkownikami z nadrzędnym tematem ochrony danych.

Zachęcam do przeczytania artykułu.

Należy pamiętać, że instancje testowe SuccessFactors zostały zaktualizowane 3. listopada 2017 r., zaś instancje produktywne zostaną zaktualizowane 2. grudnia 2017 r.

SAP SuccessFactors – przegląd IV kwartału 2017 r.

Platforma

Autor: James Clough, architekt rozwiązań w firmie ROC

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Już mniej niż 200 dni dzieli nas od terminu wprowadzenia Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). W maju 2018 roku firmy będą potrzebowały rozwiązań, aby zachować zgodność z przepisami. SuccessFactors ma plany dotyczące rejestrowania danych, ich audytu, czyszczenia, blokowania i uzgadniania, jednak w tym wydaniu dostępne są dwa elementy do przetestowania (w wersji beta).

 • Data Retention Time Management może powstrzymać dane przed czyszczeniem zanim zezwoli na to polityka.
 • Narzędzie DRM może aktywować administrator w celu obsługi żądań czyszczenia i zezwolenia na usunięcie tych żądań czyszczenia
  w Monitorze serwisowania.

Centrum rozszerzeń / MDF

 • Wcześniej, gdy dokonywano modyfikacji definicji w modelu danych MDF
  lub w ogólnym obiekcie, wymagane było później ręczne odświeżenie OData. Teraz, w celu odświeżenia automatycznie wyzwalane jest zadanie metadanych MDF OData.
 • Odrzucenie lub anulowanie procesu workflow sprawi, że rekord stanie się „oczekującą historią”, o którą może później zapytać administrator MDF OData.
 • Nowy eksport MDF dotyczyć będzie pewnych kwestii efektywności
  i skalowalności.
 • Aktywowanie opcji Centrum ds. rozszerzeń– obiekty ogólne poprzez uaktualnienia funkcji bez zastrzeżeń
 • Weryfikacja obiektów podrzędnych w celu zapewnienia spójności  modelu danych
 • W ramach zachowania zgodności z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych UE (RODO) – Centrum ds. rozszerzeń i MDF zaimplementowały następujące funkcje w 1711:
 • Rozwiązanie legislacyjne dla konfiguracji typu obiektów MDF
 • Migracja RDP do nowego rozwiązania legislacyjnego dla konfiguracji typu obiektów MDF
 • Narzędzie do porównywania logów zmian
 • Dostęp do odczytu logu z poziomu wywołania API, w ramach eksportów oraz w interfejsie użytkownika
 • Powierzchnia dotyczyła komunikatów ostrzegawczych w Centrum ds. rozszerzeń.

Profil pracownika / profil osoby

Drobne ulepszenie w IV kwartale dotyczące układu edycji z licznymi poprawkami, począwszy od zwiększenia efektywności, usunięcie problemów interfejsu użytkownika i poprawionych już łączy.

Edytor profilu funkcji

System umożliwia teraz przypisywanie kompetencji ról w synchronizacji JPB
z JDM, jeśli ta sama nazwa zachowania została zdefiniowana pod różnymi kompetencjami, a nawet wyłączeni / nieaktywni użytkownicy są traktowani jako ważne kody funkcji.

Procesor reguł

 • Wymóg ochrony i prywatności danych można spełnić poprzez zezwolenie na ograniczenie użytkownikowi dostępu do wyświetlania potencjalnie wrażliwych danych w śledzeniu reguły.
 • Rozróżnienie użytkowników na tworzących śledzenie reguł i tych, którzy uzyskują dostęp do pliku logu
 • Trwałe czyszczenie ścieżek reguły poprzez usuwanie plików logu bez usuwania definicji śledzenia reguły
 • Użytkownik jest teraz również przypisany do ścieżek reguły, zatem można je filtrować.

upd1

Samoobsługowe zarządzanie SSO/użytkownikami

Narzędzie administracji zostało zaprojektowane w celu umożliwienia klientom zarządzania definicjami zaufania pomiędzy korporacyjnymi systemami IDP
i SuccessFactors, ale obejmuje ono również konfigurację innych systemów SAP
lub dostawców zewnętrznych.

upd2

 

Uprawnienia oparte na rolach

Można teraz zsynchronizować grupy workflow EC pomiędzy instancjami.

Narzędzia platformowe

 • Korzystając z synchronizacji instancji, będzie można użyć narzędzia porównawczego dla obiektów i definicji MDF.
 • Jest to nowa funkcja, która wyświetla Analizy użytkowania w celu pokazania liczby wyszukiwań według sesji.

upd3

UX

 • Aplikacje  można teraz osadzać w oknie wywołań SAP Fiori (FLP) w celu zapewnienia jednego punktu wprowadzania zarówno dla scenariuszy finansowych, jak i scenariuszy HR.

upd4

 • Strona główna Fiori udostępnia w tej chwili dodatkowe informacje dotyczące standardowych kafelków.
 • Podczas logowania po raz pierwszy wyświetli się potwierdzenie plików cookie w celu wsparcia (RODO).

upd5

 

 • Usprawnienia w śledzeniu przeglądarki oznaczają, że system sprawdzi, czy sesja naprawdę wygasła.
 • Okna dialogowe z błędami aplikacji mają teraz bezpośrednie łącze do artykułów w bazie wiedzy, aby pomóc w rozwiązaniu problemu.
 • SAP SuccessFactors i Thrive Global nawiązały współpracę, aby zapewnić szereg zasobów do wsparcia zdrowia i dobrego samopoczucia dzięki kafelkowi strony głównej. 1. część„Odłącz i naładuj” jest oferowana bezpłatnie wszystkim klientom Employee Central za pośrednictwem Centrum uaktualnień. Kafelek łączy się z prywatną sekcjąwitryny internetowej Thrive, na której można uzyskać dostęp do ankiet oraz innej lektury.

upd6

upd7

 • Mechanizm zapewniający rzetelność i poprawność metadanych ODate dla rozruchu serwera i po modyfikacjach modelu danych
 • W razie wykonywania długich zapytań udoskonalone stronicowanie redukuje duplikaty i straty rekordów dla niektórych encji.

ROC Systems Consulting Ltd jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Anglii pod numerem 03538201. Siedziba firmy została zarejestrowana pod adresem: 62 Wilson Street, Londyn, Anglia, EC2A 2BU. 

Treść niniejszego dokumentu jest chroniona prawem autorskim © ROC Systems Consulting Ltd 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone.