Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Analiza aktualizacji SuccessFactors B1802 I kwartał 2018r. (CZĘŚĆ 3)

Wróć

2018-05-08 — Karishma Neog, konsultant w firmie Zalaris

 

W trzecim poście z naszego cyklu recenzji aktualizacji dostępnych w wydaniu SuccessFactors I kwartał 2018r. Karishma Neog, konsultant w firmie Zalaris , analizuje zmiany wprowadzone w platformie i technologiach, które wspierają system SuccessFactors.

Centralnym tematem jest Centrum ds. rozszerzeń i Procesor reguł oraz zwiększone wsparcie w zakresie raportowania i integracji.

Zachęcamy do przeczytania artykułu.

SAP SuccessFactors – omówienie wyników uzyskanych w I kwartale 2018 r.

Platforma w chmurze

Autor: Karishma Neog, konsultant w firmie Zalaris UK&I

Centrum rozszerzeń

W tym wydaniu do narzędzia Centrum rozszerzeń dodano wiele funkcji niezbędnych do spełnienia wymagań w zakresie ochrony danych i prywatności, umożliwiających zachowanie zgodności z RODO.

 • Obsługa Zapisu do logu audytu odczytu (ang. skrót RAL) dla atrybutów workflow
 • Obsługa wyjątków RAL w UI
 • Przechowywanie danych Obiekty konfiguracji czasu pracy Czyszczenie danych podstawowych
 • Czyszczenie danych biznesowych oraz Czyszczenie danych audytu
 • Obsługa RBP dotycząca blokowania

z1

z2

z3z4

Procesor reguł

W tym wydaniu wprowadzono kilka ważnych rozszerzeń reguł biznesowych.

 • Poprzednio nie było możliwe ustawienie daty początkowej rekordu na bieżącą datę i godzinę serwera. Teraz, dzięki wprowadzeniu nowej funkcji „Ustaw bieżące DatęCzas()“, jest to możliwe.
 • Istnieje możliwość wyszukiwania wartości w tabeli po prawej stronie wyrażenia reguły. Pozwala to użytkownikom na tworzenie bardziej złożonych i szczegółowych reguł.
 • Poniżej przedstawiono rozszerzenia Wykonania reguł biznesowych dostępne w tym wydaniu. Zwiększają one użyteczność oraz korzyści, jakie klient może uzyskać ze stosowania narzędzia Wykonanie reguł biznesowych.

-       Śledzenie reguł w asynchronicznym trybie w celu osiągnięcia wyższej wydajności

-       Poprawa czytelności pliku logu (określenie początku i końca logu reguły, określenie początku każdego bloku (np. bloku „if“, bloku „else“....))

-       Zapis do logu operacji usuwania

-       Zmiana etykiety pola obowiązkowego „użytkownik“ na „użytkownik logowania“ w celu uniknięcia pomyłek

z5

Administracja

 • Rozszerzone zostało Narzędzie kontroli dostępne w ramach Centrum Administracji w celu obsługi dostarczania parametrów podczas prowadzenia kontroli. Ta cecha jest szczególnie przydatna podczas wprowadzania kontroli informacji w postaci formularza (np. formularza wynagrodzeń czy wydajności). Szablon formularza może być dostarczony jako dane wejściowe kontroli razem z innymiważnymi parametrami.

x2

 • To wydanie wprowadza możliwość wygenerowania raportów audytu dot. zmiany grupy/zmiany roli/zmiany użytkownika na rolę, przypisania użytkownika proxy oraz zmian w obszarze Zarządzanie użytkownikami.

Integracja

Centrum integracji obsługuje teraz rodzaje plików „True CSV“, które mogą zawierać specjalne znaki, takie jak podwójny cudzysłów, przecinki, znak końca linii oraz nowe linie. Rodzaj pliku wyprowadzania True CSV dodaje podwójny cudzysłów w przypadku specjalnych znaków. W ramach tego rozszerzenia użytkownik może zdecydować się na pominięcie podwójnych cudzysłowów w przypadku wartości zerowych, co jest dostępne na stronie Opcji w obszarze integracji. Wyeliminuje to konieczność enkapsulacji wartości, które posiadają w tekście przecinki.

xv

 

API

 • Użytkownik ADATA API będzie uwzględniał uprawnienia użytkowników RBP. Dzięki temu – w trakcie korzystania z użytkownika API – uwzględniane będą uprawnienia na poziomie rzędu i pola.
 • Krokiem w kierunku zapewnienia stabilności struktury API w ramach tego wydania jest wprowadzenie nowych ograniczeń dla Logów audytu SFAPI oraz OData w Centrum API.

-       W przypadku nowych instancji klienta zarówno zapisy do logu audytu API jak i OData będą domyślnie wyłączone. Klienci mogą otworzyć zgłoszenie z prośbą o ich aktywację.

-       Jeśli włączona jest opcja Audyt odczytu, zapis do logu danych żądania i odpowiedzi jest dezaktywowany. Zapisywane będą wyłącznie nagłówki żądania i odpowiedzi.

-       Jeśli wyłączona jest opcja Audyt odczytu, rejestrowane będą wyłącznie dane żądania i odpowiedzi dla operacji Edycja. Dane odpowiedzi dla operacji GET/Zapytanie nie będą zapisywane.

Synchronizacja instancji

 • Synchronizacja instancji umożliwia teraz synchronizację wybranych rzędów w ramach Danych użytkownika, jeśli liczba pobranych rzędów jest < 25 000. Opcja jest dostępna w przypadku danych użytkownika oraz formularzy wydajności. Pozwala ona administratorom systemu na synchronizację pojedynczego rekordu oraz przetestowanie procesu przed synchronizacją całego atrybutu.

zx

 • Wydanie wprowadza możliwość synchronizacji ustawień konfiguracji dla nowej Strony domowej pomiędzy instancjami z wykorzystaniem narzędzia Synchronizacji instancji. Można zsynchronizować ustawienia konfiguracji dot. standardowych kafelków, niestandardowych kafelków, sekcji strony domowej oraz kategorii zadań do wykonania.