Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Analiza aktualizacji SuccessFactors B1802 I kwartał 2018r. (CZĘŚĆ 6)

Wróć

2018-05-08 — Anisha Rajput, konsultant ds. SuccessFactors w firmie Zalaris

 

W szóstym poście z naszego cyklu recenzowania aktualizacji w wydaniu SuccessFactors I kwartał 2018r. Anisha Rajput, konsultant ds. SuccessFactors w firmie Zalaris , przygląda się aktualizacjom komponentów Zarządzenie rekrutacją oraz Marketing rekrutacyjny.

W komponencie Zarządzanie rekrutacją dostępna jest zupełnie nowa funkcja o nazwie Zarządzanie regułami w rekrutacji, którą można wykorzystać do tworzenia szablonów zlecenia rekrutacyjnego oraz szczegółów oferty, natomiast komponent Marketing rekrutacyjny zawiera nową funkcję Edytor nagłówka edytora strony Kariera.

Zachęcamy do przeczytania artykułu.

SAP SuccessFactors – omówienie wyników uzyskanych w
 I kwartale 2018 r.

 

Zarządzanie rekrutacją oraz Marketing

Autor: Anisha Rajput, konsultant ds. SuccessFactors w firmie Zalaris UK&I

 

Niezmiernie się cieszę z powodu nowych funkcji wprowadzonych w wydaniu
 z I kwartału dotyczących komponentu Zarządzanie rekrutacją oraz Marketing rekrutacyjny. Skoncentruję się na kilku moich ulubionych funkcjach, które – moim zdaniem – są ważne i niezmiernie ciekawe. Poniżej znajdują się dwie funkcje:

  • Zarządzanie rekrutacją: Zarządzanie regułami w rekrutacji (zlecenie i oferta)
  • Marketing rekrutacyjny: Edytor nagłówka edytora strony Kariera.

 

Mechanizm reguł w RCM: Zarządzanie regułami w rekrutacji (zlecenie i oferta)

Istnieje nowa strona UI5 „Zarządzanie regułami w rekrutacji“ (dostępna w Centrum administracji) > Rekrutacja > Zarządzanie regułami w rekrutacji), którą administratorzy mogą wykorzystywać w celu przypisania reguł do szablonów zlecenia rekrutacyjnego oraz szablonów szczegółów oferty. Poprzednio klienci musieli zwracać się do PS/partnerów, aby móc przypisać reguły do swoich szablonów. Teraz – dzięki nowej funkcjonalności – klienci mogą się tym zająć samodzielnie za pomocą funkcji samoobsługowej administracji.

Dostarczanie danych – działanie XML

Szablon zlecenia rekrutacyjnego oraz/lub szablon szczegółów oferty:

  • Podczas importowania nowego lub zaktualizowanego pliku z szablonem zgłoszenia rekrutacyjnego lub szczegółów oferty system sprawdza, czy szablon zawiera przypisania reguł. Jeśli tak, wyświetlane jest ostrzeżenie informujące użytkownika, że przypisania reguł będą usunięte z szablonu oraz że zmiany przypisań reguł w szablonie nie przyniosą żadnych rezultatów.

Zarządzanie regułami w rekrutacji – zlecenie i oferta

Nowe uprawnienie RBP oparte na roli: Uprawnienia administratora > Zarządzanie obiektami rekrutacji MDF > Konfiguracja przypisania rekrutacji.

aa

Dostępna nowa strona w ramach: Centrum administracji > Rekrutacja > Zarządzanie regułami w rekrutacji.

zz

Nowa strona daje możliwość:

  • Połączenia reguł zmiany pól z polami (onChange)
  • Dodania reguły inicjalizacji (onInit)
  • Dodania reguły zapamiętania (onSave).

Sekcja Szablonu zgłoszenia rekrutacyjnego daje możliwość wyboru istniejących szablonów XML. Jeśli aktywny jest znacznik uwzględniania nieaktywnych szablonów, okno listy rozwijalnej będzie zawierało aktywne oraz nieaktywne szablony. W przeciwnym razie będzie ono zawierało wyłącznie aktywne szablony. Szablony są wyświetlane w kolejności alfabetycznej.

xx

Część dotycząca Szczegółów oferty wygląda tak samo, tzn. ta sama funkcjonalność jest dostępna w przypadku reguł zmiany pól praz reguł na poziomie szablonu. Jest to dokonywane w nowym oknie Zarządzanie regułami na stronie Rekrutacja.

  • Jest to nowy obiekt MDF nazywany Konfiguracją przypisania reguł rekrutacji.
  • Jego głównym zadaniem jest przechowywanie przypisań reguł. Oznacza to, że zmienia się czas wykonania wyprowadzenia przypisań reguł z nowej instancji obiektu MDF RecruitingRulesAssignmentConfiguration. Przypisania reguł nie będą już wyprowadzane z szablonu XML.
  • Jest to chronione strukturą RBP; uprawnienia są częścią nowej kategorii Zarządzanie obiektami rekrutacji MDF zgodnie z poprzednim slajdem.

 dd

Edytor strony Kariera: Edytor nagłówka

Użytkownicy bez umiejętności technicznych z łatwością utworzą nagłówek CSB odzwierciedlający ich markę i organizację. Nowy edytor nagłówka CSB umożliwia teraz nie tylko dodawanie kolorów, logo oraz elementów menu, ale także przenoszenia i oznaczania wszystkich składników nagłówka tak, aby odpowiadały stylowi oznakowania i marketingu klienta. Można całkowicie dostosować nagłówki oraz usunąć i oznakować wszystkie składniki nagłówka zgodnie z wymaganiami klienta. Nowy Edytor nagłówka CSB spełnia niemalże wszystkie wymagania klientów w zakresie oznakowania.

ww

ee

 rr

 tt