Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Chmura w HR, Wywiad z Katarzyną Kwiatkowską, prezes ROC Polska

Wróć

2017-04-20 — Robert Jesionek

„Projekty transformacji HR, które odniosły największy sukces, wykorzystywały rozwiązania chmurowe”- Robert Jesionek rozmawia z Katarzyną Kwiatkowską, prezes ROC Polska, na temat rozwiązań w chmurze dla HR-u.

Czy działy HR są dojrzałe do tego, aby zarządzać talentami w swoich firmach?

Na rynku polskim bywa różnie. Jest gros organizacji, które są̨ w pełni świadome tego, jakie korzyści niesie inwestowanie w pracownika. Tacy pracodawcy robią to w całym cyklu jego życia i koncentrują się na tym, aby zatrzymać go jak najdłużej. Ale jest też inne podejście do zarządzania talentami na polskim rynku. Wciąż są liczne firmy, które nie mają w ogóle procesów w tym zakresie lub funkcjonują w nich tylko szczątkowe procedury, takie jak oceny okresowe, od których się teraz powoli odchodzi na rzecz na przykład oceny wydajności lub zarządzania przez cele. Te rmy na pewno mają co zmieniać w organizacji swojego HR. Jako ROC chętnie pomożemy w takiej biznesowej transformacji - mamy w tym obszarze doświadczenie i zespół.

Co Pani sądzi o rozwiązaniach w chmurze? Czy optymalnie jest korzystać z rozwiązań chmurowych?

To pytanie z gatunku tych, na które każdy musi odpowiedzieć sobie sam. Każdy musi zrobić sobie listę jego zalet oraz wad i ocenić, czy chmura to coś, co rzeczywiście ułatwi mu życie. Dlaczego jednak, naszym zdaniem, warto z chmury korzystać? Przede wszystkim dlatego, że uchroni nas to przed usunięciem danych z naszych nośników fizycznych w razie zaniedbania czy awarii. Co wydaje się ważne na przykład w przypadku przechowywania danych osobowych.

Bezpieczeństwo?

Cóż, myślę, że żaden serwer czy komputer w firmie nie jest tak zabezpieczony jak farma serwerów renomowanego dostawcy chmury.

Jaki związek ma w takim razie chmura z zarządzaniem kapitałem ludzkim?

Rynek oferuje już wiele rozwiązań, mniejszych i większych, w chmurze do zarządzania talentami, ale także do naliczania płac. Chmura daje wiele korzyści w obszarze HR. Mamy stale aktualne rozwiązanie, zawierające najlepsze praktyki biznesowe w tym zakresie. Pozwala ono nam od strony technicznej nie być uzależnionym od aktualizacji i upgradów, od strony merytorycznej korzystać z najnowszych rozwiązań biznesowych, praktyk wypracowanych przez inne firmy na przykład z naszej branży. Daje to działom HR dużą elastyczność we wprowadzaniu nowych praktyk w swoim biznesie, w podejmowaniu decyzji o wdrożeniu nowego podejścia. Rozwiązania takie wspierają także inne obszary. Duże, rozproszone firmy mogą mieć na przykład problemy z komunikacją. Wsparcie komunikacji to obszar, w którym na pewno takie rozwiązanie chmurowe w HR może pomóc. Fuzje i akwizycje organizacji to podejście, jakie stosuje wiele firm. Jedną z przyczyn porażek w tym względzie jest brak integracji pracowników w przejmowanych zespołach, standaryzacji polityk personalnych i procesów kadrowych połączonych organizacji. W takich sytuacjach konieczne jest uruchomienie projektów transformacji firmy. Projekty transformacji HR, które odniosły największy sukces, wykorzystywały rozwiązania chmurowe. Dostosowane do administracji zasobów oraz płac, zarządzania talentami, rekrutacji oraz innych usług HR rozwiązania te w szybkim tempie odmieniły HR z pasywnej, administracyjnej funkcji w dział przedsiębiorstwa o podejściu bardziej zorientowanym na strategię i produktywność. Pozwoliły one także zwiększyć poziom komunikacji i wymianę wiedzy w zespole, m.in. przez takie narzędzia, jak wewnętrzne portale społecznościowe (np. SAP JAM), lub dostęp do danych o pracownikach z zespołu przez przeglądarkę internetową.

Jak rozwiązania chmurowe wspierają procesy HR?

To wsparcie ma miejsce na wielu płaszczyznach, nie tylko w procesach transformacji i przejęć, ale także w codziennej pracy. Przykładowo, rozwiązania oparte na chmurze w zakresie rekrutowania oszczędzają czas potrzebny na wypełnienie dokumentacji, chmurowe systemy zarządzania wydajnością zwiększają poziom zaangażowania pracowników w projektach, a chmurowe systemy płacowe zwiększają dokładność danych. Wreszcie, ujednolicone usługi administracyjne HR korzystające z chmury ułatwiają ekspansję na nowe rynki. Wykorzystanie chmury w HR umożliwia również wprowadzenie nowych rozwiązań w organizacji krok po kroku, moduł po module. Nie ma konieczności kupowania i uruchamiania całego kombajnu. To pozwala na stopniową reorganizację procesów i optymalizację kosztów.

 

 *Wywiad ukazał się 20 kwietnia 2017 r., w raporcie HR Business Class. Trendy 2017.