Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Czy raportowanie w SAP może być prostsze?

Wróć

2015-08-27 — Andrzej Siuda

Z raportowaniem w SAP HR spotykamy się praktycznie codziennie. Od raportów o danych podstawowych pracowników, poprzez raporty dotyczące struktur organizacyjnych, zatrudnień, czasu pracy, rozliczeń list płac, na raportach księgowych skończywszy. Różnorakie podejście do takiego prezentowania danych wymaga w SAP stosowania kilku rodzajów technologii – raportowania ad-hoc, programów ABAP, listy ALV, przegląd danych bezpośrednio w infotypach itd. Raportowanie w SAP stwarza więc problemy związane z dużą czasochłonnością oraz dodatkowymi kosztami. Czy tak musi być?

Problem czy wyzwanie?

Każde z narzędzi jakiego użyjemy wymaga od użytkownika pewnej znajomości użytej technologii. Każde z nich obarczone jest jakimś konkretnym ograniczeniem. Brak spójności oraz elastyczności narzędzi SAP powoduje, że często konieczne jest sięganie do programów zewnętrznych, takich jak MS Excel. Powoduje to wydłużenie procesu raportowania – od rodzaju danych zależy jakiego narzędzia użyjemy, a zatem konieczna jest odpowiednia wiedza na ten temat. Dodatkowo, dane często trzeba obrobić przed ich ostateczną prezentacją. Należy także mieć na uwadze, że wyprowadzanie danych na zewnątrz systemu SAP powoduje utratę kontroli nad ich spójnością, jakością i wiarygodnością, a przede wszystkim zabezpieczeniem dostępu do nich osobom niepowołanym.

Pomyłka w którymś z kroków powoduje powrót do początku procesu raportowania, przez co jest to zadanie jeszcze bardziej czasochłonne.

Dodatkowo, każda z metod stosowanych w SAP ma ograniczenia. Przykładowo, ad-hoc pozwala na raportowanie w SAP wyłącznie danych zapisanych w infotypach i tabelach i nie pozwala na prezentację danych pochodzących z rozliczeń list płac. Dane są prezentowane linijka po linijce dla każdego pracownika. Z kolei np. raport składników wynagrodzeń prezentuje dane płacowe, ale nie potrafi przy nich umieszczać danych pochodzących z procesu księgowania.

Warto wspomnieć, że spotykając się z ograniczeniami dostępnych narzędzi w SAP klienci decydują się na opracowywanie klienckich programów, co generuje dodatkowe koszty i wydłuża czas oczekiwania na upragniony dokument. Zmiany w takich programach wymagają działań programistów i znów wiążą się z dalszym oczekiwaniem na rezultat.

Na szczęście istnieje rozwiązanie pozwalające na uporanie się z powyższymi problemami. Nazywa się Easy Reporter.

Idealne rozwiązanie?

Easy Reporter generuje raporty łączące dane osobowe, płacowe i czas pracy, przez co użytkownik może w łatwy i szybki sposób zestawić ze sobą i analizować dane podstawowe, wyniki rozliczenia listy płac, rejestr czasu pracy, urlopy, dane logowania i przebiegi księgowe. To unikalna funkcjonalność, niespotykana w wykorzystywanych systemach kadrowo-płacowych. Easy Reporter pozwala na pełne wykorzystanie potencjału SAP.

Naprzeciw mozolnej codzienności

Easy Reporter pozwala w kilku prostych krokach osiągnąć oczekiwany rezultat, przez co eliminuje codzienność działów HR, którą jest mozolne wybieranie danych i przenoszenie ich do arkusza kalkulacyjnego. Specyficzne raporty kadrowo płacowe są natychmiastowo gotowe do użycia. Jest to też użyteczne narzędzie dla kierowników funkcjonalnych, produkcyjnych i dyrektorów finansowych.

Wystarczy z listy dostępnych danych wybrać te, które mają być raportowane, dokonać ewentualnych ograniczeń i uruchomić raport. Błyskawicznie osiągamy efekt, na który przy innych technologiach oczekiwalibyśmy długo.

Raporty powstają w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na systemie produkcyjnym i są natychmiast gotowe do użycia. Możliwe jest harmonogramowanie automatycznego generowania i wysyłania raportów do wielu odbiorców z zachowaniem polityki informacyjnej oraz zapewnia bezpieczeństwo danych – poufne dane płacowe pozostają zawsze w systemie.

Dane podstawowe i transakcyjne w jednej aplikacji

To, czym wyróżnia się Easy Reporter jest połączenie danych podstawowych i transakcyjnych w jednym raporcie. Pozwala na raportowanie dowolnych zawartych w systemie danych oraz budowanie formuł obliczeniowych. Jest to cecha unikalna, niespotykana w wykorzystywanych systemach kadrowo-płacowych.

Czas wdrożenia rozwiązania zwykle nie przekracza 1 dnia roboczego, a prostota użytkowania narzędzia idzie w parze z nieskomplikowaną konfiguracją, którą może przeprowadzić użytkownik. Korzystanie z tego narzędzia pozwala na oszczędności związane z do tej pory płatnymi konsultacjami, czy też koniecznością posiadania kompetencji programistycznych (SAP ABAP).

Easy Reporter automatyzuje niemal każdy krok tworzenia i dostarczania raportów. Narzędzie to działa w ramach systemu SAP i pozwala na generowanie raportów potrzebnych w danej chwili, łącząc ze sobą różne obszary danych.

Raportowanie w SAP od zaraz

Jako komplementarne narzędzie do rozwiązań HCM, zatwierdzone przez SAP AG dostarcza 100 wstępnie zdefiniowanych raportów. Umożliwia raportowanie danych kadrowych, struktury organizacyjnej, wyników rozliczania listy płac i rejestru czasu pracy.

Nieskomplikowana konfiguracja, zakres dostępnych raportów oraz szybki dostęp do informacji sprawia, że Easy Reporter jest użytecznym narzędziem dla kierowników funkcjonalnych, produkcyjnych i dyrektorów finansowych. Jest również doskonałym narzędziem wspomagającym controlling personalny w firmie.

Tanie i szybkie raportowanie SAP?

Easy Reporter to szybka i tania metoda tworzenia specyficznych raportów kadrowo-płacowych tak potrzebnych kierownictwu. Możliwość raportowania dowolnych danych zawartych w systemie pozwala na kontrolowanie potencjału finansowego przedsiębiorstwa.