Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Elastyczne podejście w nowoczesnym zarządzaniu projektami.

Wróć

2015-11-06 — Tomasz Dyrda

W szybko zmieniających się warunkach gospodarczych obserwowane jest skracanie się cyklu życia produktu. Dotyczy to również systemów informatycznych. Coraz częściej kierownik projektu zmuszony jest w szerokim zakresie kompetencji (i przy ograniczonej dostępności sponsorów), stać na straży już nie tylko realizacji wdrożenia ale też uzasadnienia biznesowego. Musi bacznie obserwować zmieniający się rynek, aby szybko reagować i zapobiegać utracie zasadności projektu.

Aby zagwarantować sukces w implementacji projektu informatycznego, w zależności od stawianych oczekiwań, adaptuje on różnego rodzaju podejścia, często referujące do odmiennych metodyk. Wszystko po to, aby  zminimalizować szkodliwe czynniki na projekcie, uporządkować wszystkie etapy wdrożenia ale i również w pełni wykorzystać walory jakie niesie ze sobą dana metodyka.

Wielu kierowników projektu nie dziwi zatem fakt, że przy realizacji projektu informatycznego przy wiodącym podejściu  PMI pojawiają się elementy z metodyki  Agile.

Potrzeba optymalizacji zaangażowania zespołu projektowego wymusza wdrożenie takich procedur, które pozwolą zrealizować projekt przy możliwie minimalnym zakłócaniu bieżącej pracy biznesu.

Nie jest też tajemnicą, że wiele projektów informatycznych kończy się niepowodzeniem z powodu  natury ludzkiej. Nadmierny optymizm, wrodzona skłonność do zatajania złych wiadomości może zakłócić prawdziwy obraz rzeczy. Przyjmowane zasady referujące do różnych metodyk mają więc na celu niwelowanie tego typu zjawisk. Dzisiejszy project manager, wyposażony w zestaw narzędzi czerpanych z różnych metodyk, musi w inteligentny sposób dobierać podejście niemalże do każdej fazy projektowej, a wszystko po to, aby zwiększyć zaangażowanie zespołu projektowego, umocnić w nim przekonanie, że się uczestniczy w czymś więcej niż tylko czynnościach technicznych mających na celu osiągnięcie korzyści finansowych przez właściciela.

W bardzo łatwy sposób, nierozważne definiowane zadań w projekcie może spowodować utratę wiary w sens wdrażanego rozwiązania i efekcie końcowym spadek zaangażowania członków zespołu projektowego. Nadmierne zaangażowanie w równoczesne tematy, wykonywanie częstych przeglądów statusowych i zmuszanie członków zespołów do raportowania co rusz wyników prac,  powoduje niepotrzebne napięcia i frustracje. Dlatego tak ważnym jest takie definiowanie zadań, które przy optymalnym wykorzystaniu zasobów ludzkich zagwarantują osiągnięcie dobrze zdefiniowanego celu projektowego.

Należy pamiętać , że z powodu niewłaściwie prowadzonego wdrożenia, może mieć miejsce niepowodzenie nawet w najbardziej starannie zaplanowanym przedsięwzięciu. Zatem faza przygotowania projektu to nie jest już tylko wybór tej czy innej metodyki projektowej. Jest to raczej wybór przemyślanej strategii i dostosowanie jej do wszystkich okoliczności jakie mogą się pojawić w projekcie. Równoczesne budowanie zaangażowania w zespole, poparcie managementu i  koncentracja top/down na najważniejszych procesach biznesowych może w każdym aspekcie przyczyniać się do zmniejszania ryzyka porażki projektu.

 

image001

TOMASZ DYRDA

Projekt manager z jedenastoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w kierowaniu projektami ERP i ITIL w obszarze systemów informatycznego wsparcia przedsiębiorstw.Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu i integracji dedykowanych systemów informatycznych oraz produktów SAP. Świetnie porusza się w sektorach utilities, public, przemysłowym, farmaceutycznym, i automotive oraz problematyce rynku energetyki, zarówno wytwórczej jak i dystrybucyjnej. Zaznajomiony z problematyką upgrade’ów i rollout’ów systemów ERP i ITIL.

W ROC Polska: Senior Project Manager