Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

SAP SuccessFactors – przegląd IV kwartału 2017 r. Część 5

Wróć

2017-12-13 — Sailesh Mistry, Jakub Królikowski

W piątym poście z naszego cyklu recenzowania aktualizacji Q4 2017 r. Sailesh Mistry, kierownik projektu w firmie ROC, przygląda się modułowi Wynagrodzenia i płace zmienne, zaś Jakub Krolikowski, konsultant w firmie ROC analizuje aktualizacje w obszarze Zarządzania Szkoleniami.

Wynagrodzenia i płace zmienne zwiększają integrację z Employee Central, a także podnoszą funkcjonalność pól filtrowania, podczas gdy moduł Szkolenia zyskał kilka nowych funkcji dotyczących wyższego komfortu użytkowania i funkcji związanych
z RODO.

Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Należy pamiętać, że środowiska testowe SuccessFactors zostały zaktualizowane w 3. listopada 2017 r., zaś instancje produktywne zostaną zaktualizowane 2. grudnia 2017 r.

SAP SuccessFactors – omówienie wyników uzyskanych w IV kwartale 2017 r.

 • Zarządzanie wynagrodzeniami i płace zmienne
 • Zarządzanie szkoleniami

1.  Zarządzanie wynagrodzeniami i płace zmienne,
Autor: Sailesh Mistry, kierownik projektu w firmie ROC

Jednym z głównych rozszerzeń jest ekscytujący krok na przód jeśli chodzi o możliwości integracji pomiędzy Employee Central i modułem wynagrodzeń.

Funkcjonalność nosi nazwę „Niestandardowe wglądy” („Custom Views”) i dzięki niej planiści nie muszą już odchodzić od formularza w celu odniesienia się do danych pracownika zapisanych w Employee Central.

Podczas sporządzania planu administrator będzie miał możliwość wybrania spośród zdefiniowanej listy portletów People Profile (PP3) lub Profilu Pracownika (v12), które zostaną następnie wyświetlone na arkuszach roboczych lub poprzez Ocenę menadżerską. Poniżej przedstawiono przykładowy zrzut ekranu:

c1

Niesie to za sobą szereg korzyści w postaci podniesienia efektywności dla klientów, którzy utworzyli niestandardowe kolumny w celu zapewnienia planistom dodatkowych informacji, jednak poziom użyteczności zależy oczywiście od konkretnego przypadku.  Przykładowo, jeśli z portletu informacji dot. funkcji w Employee Central potrzebna jest tylko jedna informacja, szukanie jej we wglądzie portletu byłoby dla planisty bardziej kłopotliwe niż przechowywanie jej w niestandardowej kolumnie w formularzu. Niezależnie od tego, jest to ogromny krok na przód w stronę integracji pomiędzy modułami i nie mogę już doczekać się możliwości wypróbowania tej funkcji i zobaczenia jak się rozwija.

Kolejne znaczące rozszerzenie, o którym pragnę wspomnieć, dotyczy filtrów oceny menadżerskiej, które do tej pory ograniczone były zawsze do filtrów powiązanych ze standardowymi polami. Po tym wydaniu będzie można wybrać do 3 niestandardowych pól do wykorzystania w filtrach dostępnych w Ocenie menadżerskiej, które będą niezwykle pomocne dla klientów, którzy od pewnego czasu zgłaszają taką potrzebę. Jakkolwiek nie dopowiedziano, że obecnie opcja ta jest dostępna wyłącznie dla tych klientów, których aplikacje nie są zintegrowane z Employee Central i z tego względu wymaga ona użycia formularza v12.
Mamy nadzieję, że rozwinie się to w coś, co ma zastosowanie do wszystkich klientów, także tych, których rozwiązania są zintegrowane z Employee Central.

m1

W obecnym wydaniu dostępny jest ponadto cały szereg drobniejszych ulepszeń, które opierają się na istniejącej funkcjonalności i poprzednich rozszerzeniach. Poniżej wymienionych zostało kilka godnych uwagi najciekawszych opcji:

Rozwijanie/zwijanie grup kolumn

 • Administratorzy mogą teraz sami zdecydować, które grupy kolumn mają być domyślnie rozwinięte lub zwinięte podczas otwierania formularza. Ponadto można teraz wskazać, która kolumna ma być wyświetlana podczas zwijania, co eliminuje potrzebę przeorganizowania kolumn, gdy nie jest to wymagane.
 • Wcześniej wszelkie zmiany, np. te dotyczące formatu Zakresu Wynagrodzenia (Pay Range) czy też wskazanie czy formularz ma uwzględnieniać sumę wynagrodzenia można było wykonać tylko z poziomu XML.
  Jak w każdej wersji z przyjemnością dostrzegamy, że coraz większy zakres kontroli jest przenoszony do narzędzi administratora i do nowych sekcji.

Ustawienia sposobu wyświetlania

 Wreszcie, należy zauważyć (jak wspomniano w poprzednim blogu), że od drugiego kwartału 2018 r. wszyscy klienci będą mieć automatycznie aktywowane formularze V12 i w tej wersji wprowadzone zostaną wszystkie ulepszenia. Każdy korzystający z poprzednich wersji powinien rozważyć możliwie jak najszybsze przejście na V12.

 Wyczerpujące szczegóły dotyczące wersji z 4. kwartału dostępne są w społeczności SuccessFactors, tymczasem mam nadzieję, że niniejszy dokument rzuci nieco światła na jej najważniejsze aspekty.

 

2.  Zarządzanie szkoleniami

 

Autor: Jakub Krolikowski, konsultant w firmie ROC

Aktualizacja w 4 kwartale niesie ze sobą  dużą liczbę nowych funkcji w module SAP SuccessFactors Learning. Najważniejsze zmiany wiążą się z zapewnieniem lepszych doznań wizualnych dla użytkowników oraz prywatnością danych (stały temat we wszystkich aktualizacjach z tego kwartału).

W aktualizacji wydanej w czwartym kwartale zaprezentowano nową stronę domową kursu (Course Home) aktywną w środowiskach testowych, która jest częścią większego projektu wdrażania zmian rozłożonego na kilka aktualizacji. Dodano również nowe funkcjonalności dla katalogów oraz dla aplikacji mobilnych na Androida i iOS. SAP prowadzi ciągłe prace nad zwiększaniem prywatności danych, dzięki czemu w czwartym kwartale pojawią się następne wzmocnienia w tym temacie. W puli mniejszych usprawnień dostajemy kolejne ulepszenia funkcjonalności systemu.

Przyjrzyjmy się bliżej tym aktualizacjom i innowacyjnym rozwiązaniom.

Course Home

W 4. kwartale 2017 r. wprowadzono Course Home – nowy element dostępny wyłącznie w środowiskach testowych, który całkowicie zmienia doświadczenia uczestników w uruchamianiu szkoleń, sprawdzaniu postępu w wykonywanych szkoleniach oraz zaliczania szkoleń. Rozszerzenie miało na celu między innymi:

 • zmniejszenie liczby kliknięć w celu rozpoczęcia szkolenia,
 • zwiększenie intuicyjności,
 • zapewnienie żądanych informacji bez ich zbędnego nadmiaru,
 • umożliwienie współpracy bez przemieszczania się po wielu ekranach,
 • możliwość samodzielnego odkrywania.

v1

Jak widać na powyższych ilustracjach, została zaprojektowana na nowo strona docelowa szkolenia z łatwym dostępem do szczegółów szkolenia, jego treści oraz społeczności. Bezpośrednio w LMS użytkownicy mogą śledzić zamieszczane informacje i udzielać odpowiedzi na posty w powiązanej z danym szkoleniem grupie w Jam. Kolejną nową funkcją jest Odtwarzacz szkoleń
i sposób nawigowania po treści szkolenia. Odtwarzacz szkoleńpozwala na różne tryby odtwarzania: pełnoekranowy (ze strukturą  szkolenia lub bez) lub w nowym oknie. Klienci mogą teraz bez trudu poruszać się po strukturze treści szkolenia, dodając foldery, które można zwijać i rozwijać we wszystkich widokach. Na stronie domowej kursu użytkownik nie zobaczy już żółtego pola podczas uruchamiania treści online. Podczas ponownego uruchamiania szkolenia funkcja odtworzy pierwszy niekompletny obiekt szkolenia. Dodatkowo system przypomni użytkownikom o wykonanym szkoleniu przy ponownej próbie jego uruchomienia.

Jednakże, jak już wcześniej stwierdzono, pierwsze wydanie (projekt obejmujący wiele aktualizacji) Strony Domowej Kursu nie zostanie aktywowane w środowiskach produkcyjnych (jedynie w środowiskach testowych) i będzie dostępne tylko dla szkoleń online. Dlatego w tej aktualizacji systemu nie są obsługiwane  w szkoleniach następujące opcje:

 • szkolenia, które mają cenę w Commerce,
 • szkolenia ze sprawozdawczością urzędową,
 • szkolenia z poprzednimi egzaminami i ocenamiszkolenia, które mają konfigurację odtwarzacza niestandardowych treści,
 • szkolenia, które mają procesy akceptacji,
 • szkolenia, które mają grupę warunków wstępnych,
 • szkolenia, które na koniec generują ankietę ewaluacyjną,
 • szkolenia, w których wykorzystywane są podpisy cyfrowe.

Więcej funkcji udostępnionych zostanie w przyszłych aktualizacjach systemu.
Użytkownicy mogą wyrażać opinię na temat Strony Domowej Kursu w społeczności klientów SuccessFactors.

Katalogi

W nadchodzącej aktualizacji w systemie SuccessFactors zmienia się sposób wyświetlania kart w wynikach wyszukiwania w katalogu szkoleń. Jeśli klienci nie korzystają z ocen szkoleń, zakupów lub godzin szkoleniowych, na kartach pozostaje dużo pustej przestrzeni. Firma SAP SuccessFactors zareagowała na tę opinię i od tego wydania użytkownicy nie będą już widzieć pustej przestrzeni.

v2

Udoskonalone również zostało wyszukiwanie w katalogach. Klienci będą mogli skonfigurować wyszukiwanie, tak aby znaki prefiksu były ignorowane w wyszukiwaniu pojedynczych słów kluczowych.

Na przykład, mogą skonfigurować wyszukiwanie w taki sposób, by pomijany był nawias kwadratowy: „]”
– gdy użytkownicy szukają ciągu znaków PM-GM, w wynikach wyszukiwania znajdzie się zarówno PM-GM, jak i [PM-GM.

Rozszerzenia na urządzenia mobilne

Kolejnym doskonałym zestawem funkcji, jaki w tym wydaniu dodała firma SuccessFactors są trzy rozszerzenia na urządzenia mobilne z systemem iOS i Android:

 • Treści obsługiwane na urządzeniach mobilnych – na podstawie opisu szkolenia w „Moich szkoleniach” oraz w wynikach wyszukiwania w katalogu użytkownicy mogą w prosty sposób wskazać treści, które zostały zaprojektowane z możliwością obsługi na urządzeniach mobilnych.
 •  Ankiety dot. oceny użytkownika– ankiety dostępne i możliwe do wypełnienia z poziomu „Moich szkoleń” w aplikacji mobilnej.
 • E-Podpisy– użytkownicy mają teraz dostęp oraz możliwość składania podpisów cyfrowych w szkoleniach wymagających elektronicznego podpisu.

v5

Usprawnienia ochrony prywatności danych

W odniesieniu do RODO (Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych) i zgodnie z innymi aktualizacjami w całym pakiecie dla SAP SuccessFactors Learning udostępnione zostały nowe funkcjonalności:

 • Lista wykluczeń użytkowników – użytkownicy wykluczeni
  z automatycznego procesu Oczyszczania Historii Audytu Usuniętych Użytkowników. Teraz, gdy klienci muszą przechowywać historie swoich audytów (np. w przypadku kwestii prawnych lub związanych z audytem) mogą dodać użytkownika do Listy wykluczeń.
 • QuickGuide obsługuje usuwanie autora – gdy użytkownicy są usuwani z SAP SuccessFactors Learning, w systemie pozostają opracowane przez nich QuickGuide, z których inni użytkownicy nadal mogą korzystać, jednak dane osobowe autorów są usuwane; nie są już widoczne w pozycji autor QuickGuide.
 • Raport dot. danych osobowych użytkownika / BizXAdmin obsługuje raport dot. danych osobowych użytkownika – ta funkcja pozwala administratorom na generowanie raportu informującego użytkownika
  o jego danych osobowych przechowywanych w LMS.
 • Raport dot. zmiany informacji o użytkowniku – ta funkcja umożliwia administratorom wygenerowanie raportu informującego użytkownika o zmianach dokonanych w ich danych osobowych przechowywanych w LMS.

Inne usprawnienia

Firma SAP SuccessFactors rozszerzyła funkcje raportowania, umożliwiając śledzenie sprawozdawczości zgodnej z prawem hiszpańskim - raportowanie na poziomie treści, dzięki czemu można raportować czas poświęcony przez użytkowników na kursy szkoleniowe online.

W 4. kwartale 2017 firma SAP SuccessFactors zaktualizowała również komponenty SAPUI5 na stronach grywalizacji administratora szkoleń w celu zachowania zgodności z bibliotekami UI. Przyniosło to korzyść w postaci podniesienia komfortu obsługi przez użytkowników.

v8

W odpowiedzi na pomysł zgłoszony w społeczności klientów, długość ID Pytania w Bibliotece Pytań zostanie zwiększona z 30 do 100 znaków. Niektórym klientom limit 30 znaków stwarzał problemy podczas wprowadzania pytań powiązanych do Biblioteki Pytań. Obejściem była wtedy ręczna edycja ID Pytania i skrócenie go. Obecnie zapytania do Biblioteki zapytań mogą mieć nawet 100 znaków.

Rozszerzenia interfejsów API dla OData, które pozwalają na zwrócenie statusu realizacji cyklu szkoleń, kiedy dostarczone jest ID cyklu szkoleń oraz zawarcie szczegółów poszczególnych szkoleń w cyklu. Jak dotąd interfejs API statusu realizacji cyklu szkoleń oczekiwał jego ID jako parametru wejściowego, przez co dla niektórych klientów było to ograniczeniem. Nie było możliwości uzyskania szczegółów wszystkich szkoleń w danym cyklu szkoleń, co jest teraz możliwe dla użytkownika w jednym wywołaniu.

Mniejsze usprawnienia systemu

Wraz z aktualizacją wprowadzono również drobniejsze usprawnienia, o których do tej pory nie wspomniałem:

 • Ulepszenie narzędzia do importu wydajności – w ramach zwiększenia wydajności nie ma teraz  możliwości dodawania i aktualizowania rekordu
  w tym samym pliku importu.
 • Widoczność opisu organizacji dla wszystkich użytkowników zarejestrowanych termin szkolenia – administratorzy również widzą opis organizacji, aby mogli szybciej rozpoznać organizacje użytkownika.
 • Usunięte aplety Java z Odtwarzacza Offline
 • W tej aktualizacji, kiedy proces jest uruchomiony to rejestruje „System APM” jako użytkownik, który zaktualizował dane rekordy. Ponadto zmieniono nazwę etykiety z „Ostatnio uruchomiony użytkownik” na „Ostatnio zaplanowany przez” na stronach automatycznego procesu łącznika.
 • Zaktualizowano raport dot. mierników użytkownika szkolenia SAP SuccessFactors i użytkowników szkolenia w celu rozróżnienia użytkowników funkcjonalnych od aktywnych.