Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

SAP SuccessFactors – przegląd IV kwartału 2017 r. Część 4. Raporty, analizy i planowanie.

Wróć

2017-12-12 — Shane Williams

W czwartym poście z naszego cyklu recenzowania aktualizacji Q4 2017 r. Shane Williams, konsultant ds. SuccessFactors w firmie ROC analizuje nowe możliwości w modułach Raportowania, Analityki i Planowania Zasobów.

To wydanie zawiera dalsze udoskonalenia w zakresie interfejsu użytkownika zarówno pod względem układu, jak i użyteczności, lepszej integracji oraz dalszych rozszerzeń w zakresie dokładności i spójności.

Zachęcamy do przeczytania artykułu.

Należy pamiętać, że środowiska testowe SuccessFactors zostały zaktualizowane 3. listopada 2017 r., zaś instancje produktywne zostaną zaktualizowane 2. grudnia 2017 r.

SAP SuccessFactors – przegląd IV kwartału 2017 r.

Raporty, analizy i planowanie.

Autor: Shane Williams, konsultant ds. SuccessFactors w firmie ROC

W bieżącym kwartale stale udoskonalamy oprogramowanie pod kątem podniesienia komfortu użytkowania raportów, wliczając zarówno ich układ, jak i łatwość obsługi przydatnych funkcji, a także ulepszenia w zakresie uaktualnień integracji i zwiększenie spójności. Wprowadzenie w przyszłym roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych również stanowi dużą część tego obszaru, lecz ponieważ zostało to omówione na poprzednich blogach, nie będę w tym miejscu powtarzać zagadnienia.

Ulepszenia Centrum raportów

Optymalizacja rozmieszczenia – poprawienie wyglądu i obsługi Centrum raportów w celu zapewnienia lepszego wykorzystania miejsca na ekranie. Centrum raportów jest pojedynczym punktem dostępu do wszystkich raportów, dlatego więcej miejsca na ekranie sprawi, że użytkownicy będą odczuwali optymalny komfort korzystania z tej funkcji, szczególnie na mniejszych ekranach. Pomysł zrodził się w społeczności klientów.

a1

z1

d1

Zapytanie przestawne dot. źródła danych – umożliwia tworzenie zapytania dot. źródła danych podczas opracowywania przestawnych tabel lub wykresów.
We wcześniejszych wydaniach użytkownicy nie mogli tworzyć zapytania dot. źródła danych dla tabeli przestawnej lub wykresu bezpośrednio w narzędziu do ich projektowania. W zamian, musieli najpierw tworzyć zapytanie dot. tabeli listy,
po czym je eksportowali i dopiero wtedy wykorzystywali jako zapytanie przestawne dot. źródła danych. W tej chwili, użytkownicy mogą tworzyć własne zapytania dot. źródła danych bezpośrednio podczas tworzenia tabeli przestawnej lub wykresu, co podnosi efektywność.

z4

Zakres dat dla pulpitów – do pulpitów opartych na kafelkach dodano nową opcję zakresu dat. Wcześniej taka opcja była dostępna jedynie dla kafelków i standardowych pulpitów. Ten pomysł zrodził się w społeczności klientów.

z9

Inne mniej znaczące ulepszenia wydane w bieżącym kwartale obejmują nową opcję do zarządzania pakietami w tle w funkcjonalności do dystrybucji raportów oraz opcję anulowania żądań zapytań w trakcie ich wykonywania.

Workforce Analytics na platformie SAP HANA

W bieżącym kwartale jedynie drobne ulepszenia:

  • Tekst pomocy jest teraz wyświetlany po wyeksportowaniu szczegółowych wyników (Drill to Detail) , dzięki czemu użytkownik wie, gdzie można zapisać pobrane pliki.
  • Nie ma już możliwości usuwania kodów z Edytora wymiarów.
  • Edytor wymiarów sam czyści teraz swoją pamięć podręczną, przez co zmiany widoczne są w ciągu kilku minut po ich wprowadzeniu.
  • Data na dany dzień jest teraz obliczana jako ostatni przebieg pracownika.

Aplikacje analityczne w Employee Central

Zwiększenie spójności i dokładności – aby to osiągnąć, w domyślnej logice wprowadzono zmiany, w tym dotyczące rzetelności wymiaru lokalizacji oraz źródła wymiaru statusu weterana.

SAP Analytics Cloud (SAC)

W skład rozwiązania SAP Analytics Cloud wchodzi teraz łącznik konektor wspierający Workforce Analytics. Umożliwia on użytkownikom importowanie danych z WFA dla analiz i włączenie ich do modeli i raportów SAC. Raporty stanowiące podstawę prezentacji Digital Boardroom, umożliwiają wyświetlanie w nich danych WFA. Jest to ważne, ponieważ po raz pierwszy dane WFA zostały udostępnione zewnętrznie w aplikacji SF HCM. Konektor SAC umożliwia klientom prezentowanie danych WFA razem z danymi pochodzącymi z innych aplikacji SAP / SF.

x1

x2

Dodatkowo zespół ds. SAP Analytics Cloud opublikował niedawno wstępnie skonfigurowane treści dla SAP SuccessFactors. Dowiedz się więcej na temat treści, konektorze SAP SuccessFactors WFA i konektorze SAP SuccessFactors HCM, oglądając prezentację i wersję demonstracyjną na YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=UI6wimZKxiQ.

Workforce Planning (Planowanie stanu zatrudnienia)

Filtry – nad panelem listy dostępna jest teraz nowa ikona filtra. Kliknięcie ikony filtra powoduje otworzenie się panelu filtra i w charakterze opcji filtrowania wyświetlają się wszystkie pola skonfigurowane w planie. Dzięki temu usprawnieniu klienci będą mogli bez trudu odnaleźć właściwe pozycje planowania stanu zatrudnienia.

x4

Kalkulacja kosztów poprzez integrację RealSpend z Headcount Planning – planista może teraz integrować prognozę kosztów wygenerowaną w RealSpend z ekranem aplikacji analitycznych do planowania stanu zatrudnienia. W ten sposób będzie można zobaczyć wpływ planowanych zmian podczas planowania. Zmiany wprowadzone w planie stanu zatrudnienia są wysyłane do RealSpend, a główna prognoza jest ponownie obliczana w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci mogą wykorzystywać planowanie stanu zatrudnienia na potrzeby corocznego sporządzania budżetu, a także monitorować koszty narastające od początku roku i prognozy kosztów w ciągu roku, co pozwoli im zmieścić się w ustalonym budżecie.

x5