Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Sześć technologii integracyjnych SuccessFactors, które powinieneś znać.

Wróć

2016-10-18 — www.searchsap.techtarget.com, Luke Marson

Jeśli planujesz wdrożenie SuccessFactors, poznanie narzędzi integracyjnych oraz ich najlepszych zastosowań powinno stanowić jeden z priorytetów na Twojej liście rzeczy „do zrobienia”. Oto, co musisz wiedzieć.

Integracja danych i procesów jest niezbędna w każdym środowisku technicznym, szczególnie takim, które wymaga danych pracowniczych dla procesów zachodzących w różnych systemach. Nikt nie lubi, kiedy system wymagania kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych, a nieefektywność takiego procesu wpływa bezpośrednio na jego wydajność. Replikacja danych podstawowych pracownika do Twojego systemu płac, systemu do zarządzania czasem pracy, systemu świadczeń i benefitów, systemu zaopatrzeniowego, i tak dalej umożliwia podległym procesom efektywną pracę bez konieczności ponownego wpisywania danych.

Na szczęście, SuccessFactors obfituje w technologie integracyjne. Oto przegląd sześciu z nich, a także wyzwań, na które odpowiadają.

Integracje SAP

SAP oferuje klientom gotowe scenariusz integracji, które stanowią podstawę do szybkiego konfigurowania integracji pomiędzy SuccessFactors a innymi systemami, zarówno systemami innych producentów jak i SAP ERP. Chociaż obejmują one dużą część scenariuszy – od replikowania danych organizacyjnych do SAP ERP, danych podstawowych pracowników do systemu Benefitfocus – gotowe integracje SAP nie pokrywają wszystkich możliwych scenariuszy klienckich.

Interfejs programistyczny aplikacji (API)

SAP wykonał imponującą pracę budując swój zestaw OData API, który umożliwia serwisom sieciowym tworzyć, odczytywać, aktualizować oraz usuwać dostęp do systemu SuccessFactors dzięki otwartemu protokołowi OData. Dane mogą być łatwo dostępne i tworzone przez dowolną aplikację, która obsługuje protokół OData.

OData API stopniowo zastępuje wiele funkcjonalności zawartych w API SuccessFactors (SFAPI), który jest API opartym na SOAP. Jednak API ‘Compound Employee’, który jest częścią SFAPI jest bardzo przydatnym API do wydobywania danych podstawowych pracowników do replikacji w innych systemach. Używa wyrażeń typu SQL aby umożliwić pełny lub częściowy eksport danych pracowników.

Zazwyczaj jeden lub oba te interfejsy API są wykorzystane w 90% integracji podczas wdrożenia (gotowe integracje i niestandardowe integracje), nawet wtedy, gdy system docelowy nie akceptuje integracji opartych na serwisach sieciowych. Większość platform pośredniczących (middleware) może wyodrębnić dane za pośrednictwem interfejsu API, a następnie utworzyć plik CSV dla systemu docelowego. Chociaż OData jest niezwykle skutecznym rozwiązaniem, dla jednokierunkowej replikacji danych z SAP SuccessFactors, zaleca się używanie ‘Compound Employee’ API.

Adaptery

SAP wydał adaptery (dodatki, które umożliwią middleware komunikowanie się z różnymi aplikacjami) zarówno dla SAP Process Integration (SAP PI) oraz SAP HANA Cloud Platform, usługi integracyjne (wcześniej SAP HANA Cloud Integration), które umożliwiają zbudowanie integracji dla tych platform ze znaczącą łatwością. Adaptery są dostępne na obu platformach zarówno dla SFAPI i SuccessFactors OData API. Adaptery zapewniają prostą konfigurację połączenia, obsługę sesji, delta calls, oraz wybór podmiotów API do budowania przepływów procesów i mapowania.

Jeśli organizacja planuje zbudować niestandardowe integracje na jednej z wymienionych platform pośredniczących middleware, należy użyć jednego z adapterów z odpowiednim API.

 Centrum Integracji

Centrum Integracji w SuccessFactors umożliwia użytkownikom biznesowym i nietechnicznym na budowanie integracji opartych na plikach CSV, za pośrednictwem intuicyjnego i łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika. Stworzony plik CSV jest następnie umieszczany na serwerze SuccessFactors SFTP, i może zostać odebrany przez system docelowy.

Centrum Integracji oferuje szereg możliwości, aby umożliwić użytkownikom konstruowanie plików integracyjnych. Użytkownicy mogą:

• wybrać pola należące do różnych obiektów

• dodawać filtry

• wykonać transformacje pól i obliczeń

• dodawać zawartości tablic

• konfigurować nagłówki i stopki do plików wyjściowych

• zaplanować wygenerowanie plików i monitorować stan pracy

• dodać szyfrowanie plików wyjściowych

• eksportować szablony integracyjne

Aktualizacja Q3 2016, umożliwiła eksport definicji integracyjnych oraz ich import do HANA Cloud Platform, usług integracyjnych. Pozwala to użytkownikom biznesowym na zbudowanie integracji oprogramowania pośredniczącego, które użytkownicy techniczni mogą następnie wdrożyć.

Centrum Integracji jest z pewnością cennym narzędziem zarówno dla klientów jak i konsultantów, aby łatwo i szybko zbudować integracje oparte na plikach płaskich – i wkrótce, integracje oparte o platformy middleware na HANA Cloud Platform, usługi integracyjne – które także mogą być monitorowane.

SAP Data Services

SAP Data Services (DS) mogą być używane do replikowania danych z SuccessFactors do HANA lub do SAP Business Warehouse, aby stosować je z SAP Business Intelligence i SAP BusinessObjects. Jest to szczególnie przydatne dla scenariuszy analitycznych, ponieważ DS jest przeznaczony do pracy z hurtowniami danych dostarczając pojedynczą platformę integracji, zarządzanie jakością danych, profilowanie, przekształcenia, połączenie i zarządzanie procesem replikacji między systemami.

Raportowanie

Chociaż raczej prymitywne, raportowanie jest wciąż realną opcją dla niektórych klientów. Zazwyczaj raportowanie stosuje się, gdy mały plik musi być czytelny dla użytkownika. Często zawiera on dane, które są zagregowane lub sformatowane. Często używa się go, gdy system docelowy wymaga danych ustrukturyzowanych w określony sposób, wymaga pełnego zestawu danych za każdym razem, i / lub dostawca system docelowego ręcznie wprowadza dane po swojej stronie. W SAP SuccessFactors, można wykorzystać do tego celu zarówno raportowanie Ad-hoc lub Online Report Designer.

Podobnie jak w przypadku plików wyjściowych generowanych za pomocą Centrum Integracji, raporty te mogą być umieszczone na serwerze SuccessFactors SFTP i następnie odebrane przez system docelowy. Na ogół, integracja za pomocą raportowania nie jest zalecana o ile nie ma innych dostępnych opcji.

Ostatecznie, wybór technologii integracyjnej zależeć będzie od potrzeb organizacji, systemów i środowiska, procesów, celów i wyzwań. Możliwość uzyskania dostępu do odpowiedniego rodzaju narzędzi, które pomogą Ci odnieść sukces jest ważny dlatego SuccessFactors dostarcza wiele narzędzi, które pomogą Ci w realizacji projektów.