Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Tips & Tricks w SAP HR

Wróć

2015-03-30 — Dawid Muszkiet

1 - Ustawienie w paramertach użytkownika (transakcja SU3) poniższych wartości:

  • Parametr LND wartość „PL” - ustawienie domyslnego proponowania Polska w polach Kraj
  • NAT PL - ustawienie domyslnego proponowania Polskie Obywatelstwo
  • PBR XX - ustawienie domyslnego proponowania w polu Obszar kadrowy w IT0001
  • PBS XX - ustawienie domyslnego proponowania w polu Podobszar kadrowy w IT0001

2 - W infotypie IT0003 Status rozliczania listy płac zmiana pól „Rozliczono do”, „Najwcz. Zmiana”, „Zm. danych pod.-pr.” jest zablokowana poprzez edycję przez opracowanie danych osobowych – PA30, transakcja PU03 pozwala na zmianę tych pól

3 - Aby zmienić ekran selekcyjny standardowego raportu HR opartego na bazie PNP należy skorzystać z w wglądu T599B.

4 - Wpisanie w transkacji PA20 w pole „numer osobowy” ciągu znaków ‘=n.’ Powoli na bezpośrednie wyszukiwanie pracowników wg. nazwiska. Przykładowo ‘=n.kow’ ograniczy wyszukiwanie do osób, których nazwisko zaczyna się od ciągu znaków ‘Kow’.