Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Zarządzanie talentami w dobie cyfrowej transformacji biznesu. Potrzeby, wyzwania, rozwiązania

Wróć

2016-01-04 — Katarzyna Kwiatkowska (Pisańska)

Obecnie bardzo dużo mówi się na temat zarządzania talentami.

Według definicji,  zarządzanie talentami to zespół działań obejmujących poszukiwanie, rekrutowanie, rozwój, docenianie oraz umacnianie pozycji osób o ponadprzeciętnym poziomie umiejętności i potencjale intelektualnym, a także efektywne wykorzystanie ich zdolności przez firmę dla realizacji strategii organizacji.

Realizacja procesu zarządzania talentami w firmie zależy od zaangażowania kadry menedżerskiej oraz dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb pracownika. To inspirowanie pracowników do maksymalnego wykorzystania ich potencjału w sposób, który zagwarantuje zysk i wartość dla wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa.

Zarządzanie talentami stwarza firmom szansę zdobycia przewagi konkurencyjnej. Pozwala na stworzenie modelu biznesowego napędzanego nie przez efektywność kosztową, ale przez nowe pomysły i potencjał intelektualny.

Nie jest to jednak łatwa kwestia. Na rynku mamy coraz więcej pokoleń i coraz trudniej zarządzać ich potrzebami. Jak pisze Renata Wojciechowska z SGH w swoim artykule „Pokolenie X, Y na rynku pracy”: „(…) W Polsce generacja X, to osoby urodzone w latach 1965–1979. Na ich zachowania i wartości miały wpływ zmiany: ustroju, systemu edukacyjnego czy też rynku pracy. Należy jednak zauważyć, że przedział wiekowy jest tutaj bardzo duży, przez co obejmuje osoby, które mają 40–47 lat, przeżyły i pamiętają dobrze czasy PRL-u, oraz osoby, które mają 33 lata, czyli w socjalizmie były w wieku przedszkolnym.

Z kolei pokolenie Y tworzą osoby urodzone w latach 1980–2000. Są to młodzi ludzie, którzy korzystają z ogromnego postępu technologicznego, reformy edukacyjnej i o byłym ustroju wiedzą jedynie z opowieści. Przy czym różnica pokoleniowa nie wynika tylko z tego, że nie oglądali Teleranka, Reksia, Zaczarowanego Ołówka lub Smerfów oraz że nie znają żadnych utworów Anny Jantar, Krystyny Prońko, Maanamu czy Lombardu. Różni ich podejście do siebie i świata. Są bowiem świadomi swojej wartości, lepiej wykształceni, nie mają problemów z nowinkami technologicznymi, przez co są mobilni i elastyczni. Prezentują też inne zachowania na rynku pracy”.

Obecnie na rynku pracy pojawia się także pokolenie Z, urodzeni po 1990 roku, dorastający w czasie dobrobytu i najnowszych technologii. Młodzi ludzie żyjący w świecie wirtualnym i – mimo swojej otwartości – nie do końca rozumiejący świat realny. Realne życie i kontakty interpersonalne zastępują kontaktami w świecie wirtualnym.

Pracodawca, chcąc zarządzać swoją kadrą w taki sposób, aby zarządzać także talentami, a tych najlepszych, bez względu na pokolenie, z którego pochodzi, zatrzymywać w swojej organizacji, ma twardy orzech do zgryzienia.

Jak dobrać narzędzia, by zapewnić rozwój, komfort pracy wszystkim pracownikom? Jakie narzędzia wykorzystywać?

Wydaje mi się, że najlepszym podejściem w tym przypadku jest zasada umiaru i złotego środka. Nowoczesne narzędzia wspomagające zarządzanie talentami mogą być w tym pomocne, ale stosowane odpowiednio do odpowiedniej grupy pracowników.

4 grudnia 2015 roku na spotkaniu organizowanym przez SAP Polska, zatytułowanym “Moc społecznościowego wdrażania nowych pracowników”, mówiliśmy o tym, w jaki sposób uatrakcyjnić proces adaptacji pracownika i zintegrować go z zespołem z wykorzystaniem narzędzi typu portale społecznościowe. Można zastosować je do komunikacji pomiędzy kandydatem a osobami odpowiedzialnymi za integrację i adaptację, interaktywnego współdziałania z pracownikiem, weryfikacji czy wszystkie formalne dokumenty zostały dostarczone, ale także do umawiania nieformalnych spotkać i ich organizacji.

Myślę, że to ciekawe rozwiązania dostarczające wiedzę dla nowego pracownika na temat organizacji, procesów, spraw formalnych, zespołów. Dla pracowników z generacji Z to na pewno trafne rozwiązanie, X-y niekoniecznie będą szczęśliwe z korzystania z takiego podejścia. Można jednak proces trochę zróżnicować, w zależności od tego, kogo rekrutujemy. Jeżeli jest to kandydat na eksperta w organizacji z pokolenia X, możemy wykorzystać takie narzędzie do przekazania mu części informacji, a resztę procesu obsłużyć w tradycyjny sposób. Pokolenie Z będzie dodatkowo zaangażowane, korzystając tylko z wirtualnego świata.

Podobnie jest w innych obszarach związanych z zarządzaniem talentami: rekrutacją, rozwojem, wspomaganiem wydajności itp.

Narzędzia informatyczne, cyfryzacja dają nam teraz mnóstwo możliwości. Wykorzystujmy je jako pracodawcy, pozwalają one na pewno zwiększyć efektywność pracowników, mierzyć ich kompetencje, dostosowywać do potrzeb organizacji. Najnowsze technologie natomiast umożliwiają angażowanie młodego pokolenia w procesy firmy w świecie wirtualnym.

Wykorzystujmy to!

źródło:

http://www.simpletalent.pl/blog/zarzadzanie-talentami-w-dobie-cyfrowej-transformacji-biznesu-potrzeby-wyzwania-rozwiazania