Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Produkty

Dokładamy wszelkich starań, aby pomóc naszym klientom w wyborze odpowiedniej technologii, która umożliwi im sprostanie wszelkim wyzwaniom pojawiającym się w obszarze kadrowo-płacowym (HCM). W wielu przypadkach rozwiązania mają formę funkcjonalności w ramach systemu ERP lub rozszerzenia. Jednak niekiedy stwierdzaliśmy brak rozwiązania spełniającego potrzeby klienta.

W rezultacie opracowaliśmy (wraz z partnerami) szereg produktów rozwiązujących pewne problemy, z którymi borykali się nasi klienci. Każdy produkt zaprojektowano nie tylko z myślą o usunięciu pilnego problemu, lecz również w sposób pozwalający na poszerzenie zakresu możliwości organizacji w zakresie HCM oraz zapewnienie znaczącego zwrotu z inwestycji i osiągnięcie tym samym wymiernych korzyści. 

RaaS

Raas (Reporting as a Service) to nowoczesny system raportowania. Usługę tę można uruchomić w krótkim czasie, a dzięki połączeniu pulpitów i raportów zapewnia ona nowy obraz danych kadrowo-płacowych od samego początku.

Więcej informacji...

Hunite

Hunite to usługa w chmurze oferowana na urządzeniach przenośnych, która zapewnia ujednolicony dostęp do danych przechowywanych w systemach w chmurze oraz w modelu „on premise” (w środowisku klienta) oraz udostępnia funkcjonalności w zakresie przepływu pracy (workflow) i współpracy. 

Więcej informacji...