Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

ROC Archiwum

ROC Archiwum

 

Archiwizacja danych w systemie SAP HCM

Wdrożenie systemu SAP HCM daje również możliwość przejęcia danych archiwalnych pracowników z systemów w jakich są te dane przechowywane. Możliwość utrzymania danych wrażliwych w jednym miejscu i ograniczenie wydatków na wsparcie utrzymania innych systemów to prosty sposób na zmniejszenie wydatków.

Z możliwością utworzenia dodatkowej funkcji jaką jest Archiwum danych kadrowo – płacowych  SAP jest tańszy i wydajniejszy w utrzymaniu, znika koszt utrzymania systemów, które są utrzymywane dla utrzymania archiwalnych danych kadrowo-płacowych pracowników.

Ilość danych historycznych i ich przyrost jest w systemie SAP HCM jest nie do przewidzenia w momencie wdrażania systemu oraz jego użytkowania. Jest to ściśle powiązane z rozwojem i funkcjonowaniem firmy.

Archiwizacja danych historycznych , które są już niezmieniane to rozwiązanie, które wspiera procesy biznesowe w SAP i jest bezpieczna oraz  przyjazna dla pracowników.

Jest sporo zalet wdrożenia i utrzymania archiwum w SAP :

- dostęp do dokumentów w jednym miejscu bezpośrednio z systemu

- przechowywanie zależne od typów danych – co pozwala na łatwe zarządzanie archiwum

- bezpieczeństwo dokumentów i danych – brak rozproszenia po innych systemach , system uprawnień i ról dla pracowników pozwala na wyznaczenie osób jakie mogą mieć dostęp do dokumentów

ROC Archiwum - dane kadrowe

Wybór danych jakie będą archiwowane oraz ilość danych pozwala na ustalenie modelu archiwum w SAP HCM. W celu umożliwienia dostępu do danych oraz ich import z należy utworzyć odpowiednie struktury , bazy informacyjne. Są to tabele klienckie.

Przygotowana baza danych w ramach systemu SAP (tabele klienckie) zawierające ustalone wspólnie zestawy danych, dostęp do tabeli udostępniona jest  w postaci transakcji w systemie SAP.

 arch