Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

ROC e-teczki

Rozwiązanie ROC  E- teczki

 

ROC E- teczki w SAP HCM jest narzędziem, które pozwala na przechowywanie elektronicznego (skanu) dokumentu w odpowiedniej części teczki pracownika. Dokument może być dołączony w systemie SAP HCM z każdego miejsca, które daje możliwość dostępu do systemu. Osoby upoważnione do wglądu danych pracownika mogą bez codziennej potrzeby dostępu do wersji papierowej teczki, weryfikować i sprawdzać dane jakie zostały dostarczone przez samego pracownika lub jakie dokumenty zostały utworzone na wniosek pracownika. Wszystkie dokumenty  po umieszczeniu w SAP są dostępne w specjalnych repozytoriach połączonych z pracownikiem.

Funkcjonalność ROC E-teczki zapewnia przechowywanie historycznych wersji powiązanych dokumentów z pracownikiem oraz wszystkich dokumentów jakie zostały utworzone na wniosek pracownika w czasie trwania zatrudnienia jak i dostarczone przez pracownika w ramach podjęcia pracy.

Implementacja rozwiązania ROC pozwala również na rozszerzenia. Repozytorium może zawierać dokumenty, które świadczą o zdobytych certyfikatach, uprawnieniach czy ocenę pracowniczą. Ustalenia jakie dokumenty mają być ujęte w e- teczkach są pierwszym  etapem w procesie tworzenia specyfikacji i koncepcji. 

 dama