Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

ROC BHP i odzież robocza

BPH i odzież robocza w SAP HR

 

Rozwiązanie do obsługi BHP służy do rejestracji i raportowania danych dotyczących najczęściej wykorzystywanych w organizacjach danych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

  • Rozwiązanie dotyczące BHP i odzieży roboczej zawiera następujące elementy:
  • Ewidencja i monitorowanie uprawnień i szkoleń BHP
  • Ewidencja i monitorowanie badań wstępnych okresowych
  • Ewidencja zagrożeń na stanowisku pracy
  • Katalog zagrożeń na stanowiskach pracy
  • Ewidencja odzieży roboczej, środków ochronych
  • Ewidencja rozmiarówki dla pracowników
  • Tworzenie karty odzieży
  • Tworzenie skierowania na badania z uwzględnieniem warunków szkodliwych / zagrożeń na stanowisku pracy
  • Monitorowanie terminów kończących się badań, szkoleń, uprawnień, warunków szkodliwych, wydanej odzieży roboczej

Z wykorzystaniem rozwiązania ROC można nie tylko ewidencjonować dane ale także na bieżąco raportować i monitorować dane związane z realizacją procesów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Potrzebujesz więcej informacji? e: info@roc-group.com