Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Easy Clone

Szybkie kopiowanie rekordów SAP HR pomiędzy instancjami systemu

 

Easy Clone daje możliwość kopiowania obecnych i historycznych danych pracowniczych i wyników list płac pomiędzy instancjami SAP HR po to, by w sposób najwłaściwszy przygotować testowanie, szkolenie czy rozwiązanie istotnych zagadnień.

Szybkie i łatwe kopiowanie i anonimizowanie danych SAP HR

Easy Clone umożliwia użytkownikom kopiowanie obecnych i historycznych danych pracowniczych w ciągu zaledwie kilku sekund.

4 4 4 4
Znacznie zmniejszenie czasu potrzebnego do wygenerowania danych dla potrzeb testowania Zmniejszenie ryzyk przez szyfrowanie danych (brak możliwości identyfikacji) Kopiowanie kompletu rekordów, struktury organizacyjnej i księgowania Easy Clone wspomaga użytkowników i zmniejsza zależność od zasobów informatycznych lub niestandardowych programów do klonowania

 

Kopiowanie danych z produkcji na środowisko testowe bez uszczerbku na bezpieczeństwie danych

Easy Clone daje użytkownikom możliwość do kopiowania danych aktualnych i historycznych płac pracowników i wyników między instancjami SAP w ciągu kilku sekund. Użytkownicy nie są już uzależnieni od IT by stworzyć i przenosić dane do testowania, rozwiązywania problemów lub dla celów szkoleniowych.