Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Transformacja biznesu

Transformacja w dziale HR – jak wydobyć maksimum wartości biznesowej w świecie pełnym presji konkurencyjnej i regulacji?

 

Przez wiele lat, organiacje zwykły mawiać „nasi ludzie są naszą największą siłą”. Ale jedynie niewiele spośród nich potrafiło zoptymalizować i połączyć procesy ludzkie, polityki i systemy, aby wydobyć z tej „największej siły” to, co najlepsze. Dzisiaj walka o talenty stała się rzeczywistością. Organizacje zdolne przyciągnąć, utrzymać i rozwijać talenty w obszarach swojej działalności są tymi, które prosperują. Organizacje, które tego nie potrafią, muszą się tego nauczyć – albo przegrają z konkurencją.

Pozyskanie najlepszych ludzi i motywowanie ich jest na pierwszym miejscu. Stawia to przed działami HR nowe wymagania. Dyrektorzy działów HR muszą dokonać swoistej transformacji, aby od prostego, transakcyjnego przetwarzania dokumentów przejść do dostarczania wysokiej jakości, wartościowych usług dla zarządu i innych działów firmy.

W procesie transformacji organizacja zyskuje nową jakość. Ale aby zrealizować ten zysk, musisz mieć zdefiniowane i dobrze zarządzane programy transformacji. Musisz działać szybko, ale jednocześnie zachować realizm co do możliwości Twojej organizacji.

ROC może być dla Ciebie Partnerem Transformacji. Możemy pomóc Ci w całym cyklu życia transformacji. Oto niektóre z kluczowych usług transformacji biznesowej oferowanych przez ROC:

  • Strategia Transformacji i Mapa Drogowa – sformułowanie solidnej „mapy drogowe”, popartej korzyściami strukturalnymi i studiami przypadków
  • Współdzielenie Usług – utworzenie światowej klasy Centrum Współdzielenia Usług HR
  • Zarządzanie Zmianami – pomożemy pokonać opór przed zmianami i wydobyć z nich maksimum korzyści
  • Projektowanie Organizacji – zaprojektujemy strukturę organizacji zorientowanej na sukces

Nasze usługi Transformacji Biznesu i Zarządzania Zmianą mają strukturę modułową. Możemy zaoferować kompletne rozwiązanie od początku do końca albo pojedynczą usługę ukierunkowaną na konkretne wyzwanie, które Twoja firma napotkała w swoim programie transformacji lub zmiany.