Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Wsparcie globalne

Jak efektywnie wspierać globalne rozwiązanie SAP HCM?

 

Zespół wsparcia globalnego ekspertów SAP HCM i płac wspiera klientów w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów, które mogą oni napotkać. Świadczymy wielojęzyczne wsparcie SAP HCM i obsługi płac na całym świecie. Dostarczamy lokalne doświadczenie zarówno na miejscu, jak i zdalnie, odpowiednio do uzgodnionych standardów, zapewniając spójną, a jednocześnie elastyczną obsługę. Daje to naszym klientom wybór, którego poszukują. 

Proaktywnie wspieramy Twój biznes dzięki:

  • Szybkiej analizie usterek i pomoc w ich usuwaniu
  • Rozwiązywaniu problemów z zakresu HR i płac
  • Comiesięcznej analizie pakietów wspierających
  • Pomocy w przetwarzaniu na koniec miesiąca/roku (zamykaniu miesiaca/roku)
  • Oddanemu menedżerowi i zespołowi wsparcia
  • Poziomom serwisu i eskalacji
  • Dostępowi do bogatej puli zasobów SAP HCM
  • Pełnemu audytowi od incydentu aż do jego rozwiązania
  • Webowe narzędzia raportowania / raportowanie statusu

 

Global Support

 

Oddany zespół specjalistów wsparcia posiada doświadczenie i głęboką wiedzę niezbędną do rozwiązywania Twoich problemów w zakresie SAP HCM na całym świecie.

Chcesz wiedzieć więcej? e: info_pl@roc-group.com