Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

SAP HR, czas pracy i płace

Pozwól nam zaprezentować korzyści, które zintegrowany system SAP HR i Płace może przynieść Twojej organizacji.

 

Globalnie i lokalnie, ROC zaprojektował i dostarczył jedne z najbardziej kompleksowych rozwiązań zarządzania czasem pracy i wielookresowej obsługi płac. Pomagaliśmy naszym klientom w przejęciach, restrukturyzacjach ich organizacji i podziałach.

Dzięki współpracy z naszym partnerem technologicznym Kaba w integracji zbierania danych i kontroli dostępu z techonologią SAP HCM, ROC dostarcza klientom całkowicie zintegrowane podejście do czasu pracy i nieobecnosci, które przynosi mierzalne korzyści biznesowe.

Nasze przyspieszone rozwiązanie Najlepszej Praktyki (Best Practice Solution) przynosi z sobą setki osobolat doświadczeń i udostępnia organizacjom szanse na odniesienie korzyści z najnowszej technologii SAP HCM i jej szybkiego cyklu implementacji.

Przekonaj się o możliwościach technologii SAP HCM. Skontaktuj się z ROC w celu zorganizowania prezentacji.