Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Wynagradzanie

Kompleksowe rozwiązanie do planowania wynagrodzeń, które pozwala optymalizować wydajność zasobów ludzkich poprzez wynagradzanie pracowników wysokoefektywnych, zapewniając tym samym realizację założeń biznesowych.


compensation

Wynagrodzenia pracownicze to dla wielu firm największy koszt organizacji. Nawet w małych przedsiębiorstwach wynosi on średnio 40-60% kosztów operacyjnych.

Z rozwiązaniem SuccessFactors Compensation, możesz efektywnie dysponować swoim budżetem - dbając o utrzymanie i odpowiednie wynagradzanie swoich najlepszych pracowników, jdnocześnie unikając przepłacania tych niskoefektywnych. Motywowanie zespołu poprzez wprowadzenie znaczącego systemu wynagradzania pociąga za sobą wzrost zaangażowania, ukazując jednocześnie jak dopasowanie w biznesie prowadzi do sukcesu.

Poza wynagradzaniem za osiągnięcia, możesz także optymalizować budżet, poprawić zgodność oraz zmieniszyć ilość błędów spowodowanych manualnym wprowadzaniem danych. Wszystko to aby poprawić realizację założeń biznesowych oraz osiągnięcie oczekiwanych wyników.

Możesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu SuccessFactors Compensation na stronie SuccessFactors.com:

Firma ROC, założona w 1998 roku, specjalizuje się w rozwiązaniach IT do zarządzania zasobami ludzkimi, jest także licencjonowanym partnerem SuccessFactors. Nasi certyfikowani konsultanci poprowadzą każdy proces wdrożenia, niezależnie od branży, lokalizacji i wymagań. 

Chcesz wiedzieć więcej? e: info@roc-group.com