Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Employee Central

Employee Central to jeden, globalny zbiór danych HREmployee Central (EC) wykracza poza podstawową automatyzację w dostarczaniu zestawu aplikacji obsługujących Twoje najbardziej wymagające procesy biznesowe. Jest to system nowej generacji do zarządzania „twardym” HR (HRIS), który został zaprojektowany aby odpowiadać na zapotrzebowanie globalnych, jak i lokalnych przedsiębiorstw, zapewniając im bezpieczne funkcjonowanie w chmurze i obsługując obecnie ponad 15 milionów użytkowników.

Jeden globalny zbiór danych: Platforma działa w oparciu o tzw. efektywne datowanie zdarzeń niezależnie od lokalizacji, podmiotu prawnego, centrum kosztów czy też określonego typu pracownika.

Kompletny zestaw informacji o personelu: Połączenie danych HR wraz z danymi dotyczącymi kompetencji, rozwoju, celów itp. pozwala uzyskać bardziej kompleksowy i wnikliwy profil pracownika.

Obszerne raporty i analizy: Możliwość skorelowania danych dotyczących pracowników z danymi finansowymi, CRM a także innymi zbiorami danych w celu uzyskania bardziej wnikliwej analizy.

Chcesz wiedzieć więcej – zapraszamy do zapoznania się z informacją o produkcie zawartą na stronie www.successfactors.com:

Możesz także posłuchać co o Employee Central mają do powiedzenia klienci SuccessFactors korzystający z tego rozwiązania:

ROC - Global SAP HCM Specialists : Employee Central Chcesz wiedzieć więcej? e: info_pl@roc-group.com