Please enable Javascript to view this page correctly

Menu
 

Planowanie Zasobów

Pozyskaj odpowiednich ludzi, o odpowiednich kwalifikacjach, we właściwym czasie

 

Planowanie zatrudnienia pomaga w zarządzaniu ryzykiem związanym z globalnym niedoborem talentów oraz zjawiskiem starzenia się siły roboczej.

Strategiczne planowanie zasobów odpowiada na ptanie: "Jakie są nasze cele biznesowe na przestrzeni następnych kilku lat oraz jakich zasobów będziemy potrzebować, aby je osiągnąć?” Kiedy wiesz, dokąd zmierzasz, jesteś w stanie zidentyfikować rodzaj i ilość kompetencji, niezbędnych by tam dotrzeć. 

Zrozumienie i zapełnienie luki pomiędzy obecnym a przewidywanym zapotrzebowaniem na kompetencje, w znaczącym stopniu wpływa na zdolność skutecznej realizacji strategii biznesowej. Planowanie zasobów dąży do pozyskiwania odpowiednich pracowników, o porządanych kompetencjach, we właściwym czasie.

Rozwiązanie SuccessFactors Workforce Planning to przede wszystkim:

  • “Co jeśli?”– modelowanie wpływów i kosztów.
  • Automatyczne prognozy zasobów wewnętrznych.
  • Modelowanie popytu, prognozowanie i analiza luk dla kompetencji wśród kluczowych stanowisk.
  • Analiza wpływów i planowanie działań.
  • “Bank Strategii” – sposoby planowania zasobów oraz działań strategicznych.
  • Metryki i zbiory benchmarków.

Możesz dowiedzieć się więcej o strategicznym planowaniu zasobów z SuccessFactors Workforce Planning na stronie SuccessFactors.com:

 Firma ROC, założona w 1998 roku, specjalizuje się w rozwiązaniach IT do zarządzania zasobami ludzkimi, jest także licencjonowanym partnerem SuccessFactors. Nasi certyfikowani konsultanci poprowadzą każdy proces wdrożenia, niezależnie od branży, lokalizacji i wymagań. 

Chcesz wiedzieć więcej? e: info@roc-group.com